Google Translate

др Јелена Божиловић

доцент
Кабинет
429
Консултације
Понедељак, 12.00 – 14.00
Предмети

Античке и средњовековне социјалне теорије

Модерне социјалне теорије

Социологија града

Социологија политике

Политичка култура и културне претпоставке савремене полит.

Социологија насеља

Историја социјалних теорија

Адреса електронске поште