Милош Јовановић

доцент
Кабинет
412
Консултације
Уторак, 10:00 - 12:00
Предмети

Социологија односа међу половима

Социологија морала

Религија у савременом друштву

Друштвена конструкција девијација

Религије савременог света

Социологија сазнања

Медијско образовање

Социологија науке

Религија у модерном друштву

е-mail адреса