Google Translate

Милош Јовановић

доцент
Кабинет
414
Консултације
Уторак, 10.00 – 12.00
Предмети

Социологија односа међу половима

Социологија морала

Религија у савременом друштву

Друштвена конструкција девијација

Социологија сазнања

Медијско образовање

Социологија науке

Увод у социологију рода

Идентитети и студије рода

Адреса електронске поште
Академски профили