Google Translate

Милош Јовановић

доцент
Кабинет
412
Консултације
Уторак, 12.00 – 13.00
Четвртак, 12.00 – 13.00

Напомена: термин за консултације у пролећном/летњем семестру

Предмети

Социологија односа међу половима

Социологија морала

Религија у савременом друштву

Друштвена конструкција девијација

Социологија сазнања

Медијско образовање

Социологија науке

Увод у социологију рода

Идентитети и студије рода

Адреса електронске поште
Академски профили