Александра Николајевић

асистент

Основни подаци

Кабинет
414
Консултације
Уторак, 16:30 - 18:45
Предмети

Економска социологија

Општа социологија

Социологија рада

Социологија друштвене промене

Социјална политика

Увод у социологију

Социјална историја рада

Социјалне неједнакости и сиромаштво

Социологија транзиције српског друштва

е-mail адреса