Google Translate

др Немања Крстић

доцент
Кабинет
412
Консултације
Четвртак, 10.30 – 11.30
Четвртак, 13.30 – 14.30
Предмети

Социологија породице

Социологија религије

Социологија права

Социјална патологија

Етничке групе и нације

Увод у светске религије

Социологија савремене породице

Социологија девијантног понашања

Адреса електронске поште
Академски профили