др Наталија Јовановић

редовни професор
Кабинет
Деканат
Консултације
Уторак, 14:00 - 16:00
Предмети

Социологија васпитања и образовања

Методика наставе социологије

Методика наставе друштвено хуманистичких наука

Образовање и социјална селекција

Насиље, васпитно занемаривање и злостављање деце

Социологија образовања

Превенција школског насиља

Проблеми у образовању деце из рањивих група

Социјални рад у школи

Образовање и друштвене промене

е-mail адреса