Google Translate

др Наталија Јовановић

редовни професор
Кабинет
Деканат
Консултације
Уторак, 13.00 – 15.00

Напомена: meet.google.com/mtt-mdav-avt

Предмети

Социологија васпитања и образовања

Методика наставе социологије

Методика наставе друштвено хуманистичких наука

Образовање и социјална селекција

Насиље, васпитно занемаривање и злостављање деце

Социологија образовања

Превенција школског насиља

Проблеми у образовању деце из рањивих група

Социјални рад у школи

Образовање и друштвене промене

Адреса електронске поште