Google Translate

Дијана Милошевић

истраживач-приправник
Предмети

Посматрање и мерење у социологији

Савремене социолошке теорије

Социјална стратификација

Основни истраживачки нацрти

Адреса електронске поште