Google Translate

Центар за стране језике
Наставно особље

управник Центра

Јасмина Ђорђевић

ванредни професор

Бранко Горгиев

редовни професор

Тања Цветковић

редовни професор

Весна Симовић

ванредни професор

Тамара Костић Пахноглу

ванредни професор

Петра Митић

доцент

Невенка Јанковић

наставник страног језика

Ивана Шоргић

наставник страног језика

Никола Татар

наставник страног језика

Сарадници

Наталија Стевановић

истраживач-сарадник

Милош Милисављевић

истраживач-приправник

Ања Тошић

истраживач-приправник