Google Translate

Центар за стране језике
Наставно особље

управник Центра

Јасмина Ђорђевић

ванредни професор

Бранко Горгиев

редовни професор

Тања Цветковић

редовни професор

Весна Симовић

ванредни професор

Петра Митић

доцент

Тамара Костић-Пахноглу

доцент

Невенка Јанковић

наставник страног језика

Ивана Шоргић

наставник страног језика

Никола Татар

наставник страног језика

Сарадници

Наталија Стевановић

истраживач-сарадник

Милош Милисављевић

истраживач-приправник

Ања Тошић

истраживач-приправник