Google Translate

Центар за стране језике
Наставно особље

управник Центра

Савка Благојевић

редовни професор

Бранко Горгиев

редовни професор

Тања Цветковић

ванредни професор

Јасмина Ђорђевић

доцент

Петра Митић

доцент

Весна Симовић

доцент

Тамара Костић-Пахноглу

доцент

Ивана Шоргић

наставник страног језика

Марија Стојковић

наставник страног језика

Никола Татар

наставник страног језика