Центар за стране језике

Наставно особље

управник Центра

Савка Благојевић

редовни професор

Бранко Горгиев

редовни професор

Тања Цветковић

ванредни професор

Јасмина Ђорђевић

доцент

Петра Митић

доцент

Весна Симовић

доцент

Ивана Шоргић

наставник страног језика

Марија Стојковић

наставник страног језика

Николета Момчиловић

наставник страног језика

Тамара Костић-Пахноглу

наставник страног језика

Маја Стефановић

наставник страног језика

Невенка Јанковић

лектор

Катарина Стаменковић

лектор