Центар за стране језике
Наставно особље

Николета Момчиловић

наставник страног језика
управник Центра

Савка Благојевић

редовни професор

Бранко Горгиев

редовни професор

Тања Цветковић

ванредни професор

Јасмина Ђорђевић

доцент

Петра Митић

доцент

Весна Симовић

доцент

Ивана Шоргић

наставник страног језика

Марија Стојковић

наставник страног језика

Тамара Костић-Пахноглу

доцент

Никола Татар

наставник страног језика