др Весна Симовић

доцент

Основни подаци

Кабинет
426
Консултације
Понедељак, 16:00 - 17:00
Субота, 12:00 - 13:00
Предмети

Француски језик 1

Француски језик 2

Француски језик 3

Француски језик 4

Стручна пракса

Методика наставе француског језика 3 - језичке вештине, вежбе

Методика наставе француског језика 4 - писање, вежбе

е-mail адреса