Google Translate

др Весна Симовић

ванредни професор
Кабинет
426
Консултације
Понедељак, 12.00 – 13.00
Петак, 12.00 – 13.00
Предмети

Француски језик 1

Француски језик 2

Француски језик 3

Француски језик 4

Стручна пракса

Француски језик 5

Француски језик 6

Дидактика и методика наставе француског језика 1

Методика наставе француског језика 2

Методика наставе француског језика 4 - писање

Методика наставе француског језика 3 - језичке вештине

Адреса електронске поште