Google Translate

др Јасмина Ђорђевић

ванредни професор
Кабинет
417
Консултације
Среда, 10.00 – 12.00

Напомена: Консултације се реализују преко линка за Google Meet који је наведен у Google учионици сваког предмета уз претходно заказивање мејлом. Додатна обавештења у вези са предметима, консултацијама и сл. могу се добити и мејлом.

Предмети

Енглески језик 3

Енглески језик 4

Лингвистика и интердисциплинарност

Примењена лингвистика

Енглески језик

Енглески језик 5

Енглески језик 6

Енглески језик B1.1

Енглески језик B1.2

Методологија лингвистичких истраживања

Теорија културне лингвистике у науци о превођењу

Адреса електронске поште
Академски профили