Google Translate

др Тамара Костић Пахноглу

ванредни професор
Кабинет
117
Консултације
Среда, 10.00 – 12.00

Напомена: Консултације се заказују путем мејла, а обављају уживо или путем Google Meet-a, по избору студента.

Предмети

Грчка књижевност 19. века у контексту европских књижевних токова

Грчка књижевност 20. века у контексту европских књижевних токова

Грчки језик A1.1

Грчки језик A1.2

Грчки језик A2.1

Грчки језик A2.2

Грчки језик B1.1

Грчки језик B1.2

Адреса електронске поште