др Тамара Костић-Пахноглу

наставник страног језика

Основни подаци

Кабинет
117
Консултације
Среда, 11:00 - 12:00

Напомена: Консултације се могу вршити преко Facebook странице ''Лекторат за грчки језик''.

Предмети

Грчки језик 1

Грчки језик 2

Грчки језик 3

Грчки језик 4

е-mail адреса