Google Translate

др Тамара Костић-Пахноглу

доцент
Кабинет
117
Консултације
Среда, 14.00 – 16.00

Напомена: Због актуелних мера, консултације се у наведеном термину могу вршити преко Facebook странице ''Лекторат за грчки језик'' или путем мејла, а по потреби, уз претходни договор са студентима, путем Google Meet-a.

Предмети

Грчки језик 1

Грчки језик 2

Грчки језик 3

Грчки језик 4

Грчки језик 5

Грчки језик 6

Адреса електронске поште