Google Translate

мр Никола Татар

наставник страног језика
Кабинет
417
Консултације
Среда, 13.15 – 15.15

Напомена: Због актуелних мера, консултације ће се реализовати у датом термину преко апликације Google Meet уз претходно заказивање мејлом. Понуђени термин није једини, већ се консултације могу организовати и у другим терминима у договору са студентима.

Предмети

Енглески језик 1

Енглески језик 2

Енглески језик 3

Енглески језик 4

Адреса електронске поште