Google Translate

др Петра Митић

доцент
Кабинет
424
Консултације
Понедељак, 18.45 – 20.15

Напомена: učionica 208 ili kabinet 424

Предмети

Енглески језик

Енглески језик 5

Енглески језик 6

Енглески језик B1.1

Енглески језик B1.2

Енглески језик B2.1

Енглески језик B2.2

Култура и идентитет: увод у феминистичке студије

Феминистичка књижевна теорија и критика

Адреса електронске поште
Академски профили