Google Translate

мср Ивана Шоргић

наставник страног језика
Кабинет
417
Консултације
Четвртак, 19.00 – 20.00

Напомена: Za vreme trajanja pandemije Kovida-19, konsultacije se održavaju onlajn. Termin koji je ponuđen nije jedini kada se mogu održati konsultacije, već se one mogu organizovati i u drugim terminima, u dogovoru sa studentima. Svi materijali, e-udžbenici i pripreme za kolokvijume nalaze se na Gugl učionici: https://classroom.google.com/c/MTgwODg5MzYwMTY5?cjc=n33d4t5

Адреса електронске поште