Google Translate

Конференције

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: Teaching Languages and Cultures in the Post-method Era: Challenges and Perspectives
 • Датум почетка: петак, 26 октобар 2018
 • Датум затварања: субота, 27 октобар 2018
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Да
 • Износ котизације: 50 EUR
 • Контакт особа: -
 • Контакт адреса електронске поште:
 • Контакт телефон: -
 • Електронска пријава: -

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: Језик, књижевност, теорија
 • Датум почетка: петак, 27 април 2018
 • Датум затварања: субота, 28 април 2018
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Да
 • Износ котизације: 60 EUR
 • Контакт особа: -
 • Контакт адреса електронске поште:
 • Контакт телефон: -
 • Електронска пријава: -

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима 4 / Cultura materială şi spirituală a Sârbilor din regiunile multietnice şi / sau periferice
 • Датум почетка: петак, 13 октобар 2017
 • Датум затварања: недеља, 15 октобар 2017
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Да
 • Износ котизације: 3.500,00 динара
 • Контакт особа: Мирјана Бојанић Ћирковић
 • Контакт адреса електронске поште:
 • Контакт телефон: -
 • Електронска пријава: -

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: Наука и савремени универзитет 7
 • Датум почетка: петак, 10 новембар 2017
 • Датум затварања: петак, 10 новембар 2017
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Да
 • Износ котизације: 6000 дин / 50 EUR (2500 дин / 30 EUR)
 • Контакт особа: -
 • Контакт адреса електронске поште:
 • Контакт телефон: -
 • Електронска пријава: -

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: СТУДКОН 3 - Наука и студенти
 • Датум одржавања: петак, 10 новембар 2017
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Да
 • Износ котизације: 2000 din / 20 EUR (1000 din / 10 EUR)
 • Контакт особа: -
 • Контакт адреса електронске поште:
 • Контакт телефон: -
 • Електронска пријава: -

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: Традиција, модернизација и идентитети VIII
 • Датум почетка: петак, 09 јун 2017
 • Датум затварања: субота, 10 јун 2017
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Не
 • Износ котизације: -
 • Контакт особа: -
 • Контакт адреса електронске поште:
 • Контакт телефон: -
 • Електронска пријава: -

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: Музика у култури Срба и Бугара / Музиката в културата на сърби и българи
 • Датум одржавања: петак, 05 мај 2017
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Не
 • Износ котизације: -
 • Контакт особа: -
 • Контакт адреса електронске поште: -
 • Контакт телефон: -
 • Електронска пријава: -

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: XIII Дани примењене психологије / 13th Days of Applied Psychology
 • Датум почетка: петак, 29 септембар 2017
 • Датум затварања: субота, 30 септембар 2017
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Да
 • Износ котизације: 6000 дин / 50 EUR
 • Контакт особа: Милица Тошић Радев
 • Контакт адреса електронске поште:
 • Контакт телефон: -
 • Електронска пријава: http://www.psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: Језик, књижевност, простор
 • Датум почетка: петак, 28 април 2017
 • Датум затварања: субота, 29 април 2017
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Да
 • Износ котизације: 60 EUR
 • Контакт особа: -
 • Контакт адреса електронске поште:
 • Контакт телефон: -
 • Електронска пријава: -

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: Developing Competencies, Re-thinking Practices
 • Датум почетка: петак, 11 новембар 2016
 • Датум затварања: субота, 12 новембар 2016
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Да
 • Износ котизације: 2000 динара
 • Контакт особа: -
 • Контакт адреса електронске поште:
 • Контакт телефон: -
 • Електронска пријава: -

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: СТУДКОН 2 - Наука и студенти
 • Датум почетка: петак, 11 новембар 2016
 • Датум затварања: субота, 12 новембар 2016
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Не
 • Износ котизације: -
 • Контакт особа: -
 • Контакт адреса електронске поште:
 • Контакт телефон: -

Додатне информације

 • Пуни назив конференције: XII Дани примењене психологије (12th Days of Applied Psychology)
 • Датум почетка: петак, 30 септембар 2016
 • Датум затварања: субота, 01 октобар 2016
 • Локација: Филозофски факултет у Нишу
 • Котизација: Да
 • Износ котизације: 6000 дин / 50 EUR
 • Контакт особа: доц. др Јелена Опсеница Костић / доц. др Душан Тодоровић
 • Контакт адреса електронске поште: /
 • Контакт телефон: -