Google Translate

СТУДКОН 3 - Наука и студенти

Конференције  ::  уторак, 11.07.2017.  ::   Прилози
array(9) {
 [0]=>
 object(stdClass)#926 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(49) "СТУДКОН 3 - Наука и студенти"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#976 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "21"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум одржавања"
  ["value"]=>
  string(36) "петак, 10 новембар 2017"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "2"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfdatum"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2017-11-10"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#979 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#980 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#981 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(37) "2000 din / 20 EUR (1000 din / 10 EUR)"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#982 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#983 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(404) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#984 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#985 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
}
Пуни назив конференције
СТУДКОН 3 - Наука и студенти
Датум одржавања
петак, 10 новембар 2017
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
2000 din / 20 EUR (1000 din / 10 EUR)
Контакт особа
-
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-
Електронска пријава

СРПСКИ  |  ENGLISH  |  FRANÇAIS  |  РУССКИЙ  |  DEUTSCH

 

 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ РАДА

Rok za prijavljivanje rezimea saopštenja za konferenciju Nauka i savremeni univerzitet - STUDKON 3, koja će biti održana 10. novembra 2017. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, produžen je do 20. septembra 2017. godine.

Срок подачи заявки и резюме докладa на участие в конференции «СТУДКОН-3», которaя состоится 10 ноября 2017 года, продлен до 20 сентября 2017 года.

Le délai pour s'inscrire au colloqueSTUDKON 3, qui aura lieu le 10 novembre 2017 à la Faculté de Philosophie de l'Université de Nis, est prolongé jusqu'au 20 septembre.

The submission deadline for the Science and Contemporary University Conference - STUDKON 3 has been extended and we are accepting submissions arriving by September 20th2017. The conference will be taking place on November 10th 2017.

Die Frist zur Einreichung von Vortragsabstracts für die Konferenz Wis senschaft und gegenwärtige Universität - STUDKON 3, die am 10. November 2017 an der Philosophischen Fakultät der Universität in Nis stattfindet, wurde verlängert und endet nun am 20. September 2017.

 

Поштовани,

Савез студената Филозофског факултета у Нишу, организује научни скуп студената под називом СТУДКОН 3. Скуп ће се одржати 10. новембра 2017. године у Нишу. Планирано да се рад на скупу организује по секцијама, најмање две, једна за друштвено-хуманистичке, а друга за књижевно-лингвистичке дисциплине, или у више секција, зависно од броја пријављених учесника. Зборник радова са овог скупа објавиће Филозофски факултет у Нишу.

Жеља организатора је да се једним оваквим скупом успостави трајна повезаност између сродних факултета и да се студентима пружи прилика да своја научна сазнања прикажу јавности. Филозофски факултет је у протеклом периоду организовао бројне научне скупове, али се тек од 2015. године почело са организовањем студентског научног скупа који је одржан у склопу НИСУН-а.

Са жељом да одржимо започету традицију, да сваке године будемо успешнији, подижемо стандарде и имамо што више учесника, позивамо Вас да суделујете у раду овог Скупа. Молимо Вас да своје пријаве са насловом реферата и краћим резимеом (упутство за писање резимеа можете видети овде) пошаљете до 15. септембра 2017. године електронском поштом, на . О прихватању теме и програму скупа учесници ће бити обавештени до 15. октобра 2017. године. Сви радови морају имати препоруку ментора пре слања верзије за штампу након скупа.

Срдачан поздрав,
Организациони одбор научног скупа
СТУДКОН 3 – Наука и студенти

 


STUDKON 3 - Science and students

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS FOR PREPARING FULL TEXT PAPERS

Respected,

The Student's Union of the Faculty of Philosophy in Niš is organizing a student conference named STUDKON 3. The conference will be held on November 10, 2017 in Niš and it is planned to be organized in at least two sessions - one focusing on social sciences and the other on linguistics and literature - or in several sessions, depending on the number of applicants. The conference proceedings will be published by the Faculty of Philosophy in Niš.

The organizers wish for the conference to help establish a lasting relationship with related faculties, as well as provide students with a great opportunity to publish their research. So far, The Faculty of Philosophy has organized numerous conferences, but it was not until 2015 that the student conference was held for the first time, as a component of NISUN.

With the hope of preserving the tradition and improving with each year, as well as being even more successful and having even more participants, we would like to invite you to contribute to our conference. Please submit your applications, including the title of your paper and a brief abstract (for instructions on writing an abstract click here) via e-mail by September 15th, 2017 to . Participants will receive letters of acceptance, as well as the further information on the conference program by the 15th of October, 2017. All papers must be supported by a recommendation from a mentor before publishin

Best regards,
Organising Commitee of science conference
STUDKON – Science and students.

 


STUDKON 3 – Science et étudiants

INSTRUCTIONS À LA RÉDACTION DE LA VERSION INTÉGRALE DES ACTES

Chers Collègues,

Le 3e Colloque international des étudiants STUDKON 3 sera organisé par Union des étudiants de la Faculté de Philosophie à Niš. Le colloque aura lieu le 10 novembre 2017 à Niš. Les interventions seront regroupées en deux séances thématiques : la première pour les sciences humaines et la seconde pour la littérature et la philologie. Le nombre de séances peut varier selon le nombre de participants. Les actes du Colloque seront publiés par la Faculté de Philosophie à Niš.

En organisant ce colloque nous désirons établir une coopération à long terme entre les universités et donner l’occasion aux étudiants de présenter leurs connaissances scientifiques. Chaque année, la Faculté de Philosophie organise un grand nombre de colloques et le premier Colloque des étudiants a été organisé au sein du Colloque international NISUN en 2015.

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à ce Colloque et à contribuer avec votre communication pour que ce colloque devienne une tradition et qu'il ait encore plus de succès. Nous vous prions d’envoyer votre inscription avec le titre de la communication et le résumé (vous trouverez une instruction ici) avant le 15 septembre 2017 à l’adresse électronique : . Les participants seront informés de l’acceptation de leurs résumés ainsi que du programme du colloque jusqu’au 15 octobre 2017. Toutes les communications avant d’être publiées doivent inclure la recommandation du mentor.

Nous serions très heureux de vous accueillir au Colloque en novembre 2017.

Cordialement,
Le Comité d’organisation
STUDKON – Science et étudiants

 


СТУДКОН 3 – Наука и студенты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Уважаемые,

Студенческий союз Философского факультета в Нише организует научный съезд студентов «СТУДКОН-3». Съезд будет проводиться в течение двух дней – 10 ноября 2017 года в Нише. Работа съезда будет осуществляться минимум в двух секциях: общегуманитарные дисциплины, литература и лингвистика (филология). Точное количество секций будет зависеть от количества участников. Сборник трудов участников съезда будет издан Философским факультетом в Нише.

Цель съезда – установить крепкие и долгосрочные связи между факультетами и предоставить возможность студентам продемонстрировать общественности свои научные знания и достижения. Философский факультет уже много лет организует и проводит различные научные мероприятия, однако только в прошлом году впервые была организована работа студенческого научного съезда, который проходил в составе конференции НИСУН.

С целью сохранить и продолжить это начинание, сделать его традицией, продемонстрировать его успешность, повысить стандарты и увеличить количество участников, мы приглашаем Вас принять участие в работе студенческого съезда.

Заявки с названием и кратким резюме доклада (инструкции для составления резюме можно увидеть здесь) просим Вас отправить до 15 сентябрь 2017 года по электронной почте: . Подтверждение о принятии доклада с приложением программы съезда будет отправлено участникам до 15 октября 2017 года. Все работы должны иметь рекомендацию научного руководителя.

С наилучшими пожеланиями
Организационный кoмитет научного съезда
СТУДКОН 3 – Наука и студенты

 


STUDKON 3 - Wissenschaft Und Studenten

ANWEISUNGEN FÜR AUTOREN ZUR VORBEREITUNG EINER VOLLVERSION DES BEITRAGS

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Studentenvereinigung der Philosophischen Fakultät in Niš organisiert eine wissenschaftliche Studententagungunter dem Titel STUDKON 3. Die Tagung findet am 10. November 2017 in Niš statt. Geplant ist die Tagung in mindestens zwei Sektionen abzuhalten - ein Schwerpunkt liegt auf Geistes- Sozialwissenschaften und der andere auf Linguistik und Literatur - oder in mehreren Sektionen, abhängig von der Anzahl der Bewerber. Der Sammelband wird von der Philosophischen Fakultät in Niš veröffentlicht.

Die Organisatoren wünschen sich durch die Tagung eine dauerhafte Beziehung mit anderen Fakultäten zu schaffen und den Studenten zu ermöglichen ihre Forschung zu veröffentlichen. Bisher hat die Philosophische Fakultät zahlreiche Tagungen organisiert, aber erst seit 2015. wurde die wissenschaftliche Studententagung zum Bestandteil von NISUN.

Mit dem Wunsch die neubegonnene Tradition zu bewahren und mit jedem Jahr noch erfolgreicher zu sein, in dem wir die Standards verbessern und noch mehr Teilnehmer haben, laden wir Sie ein, Teil unserer Tagungzu werden. Bitte schicken Sie Ihre Anmeldung mit dem Titel Ihres Referates und Abstracts (für eine Anleitungzum Schreiben eines Abstractsklicken Sie hier) per E-Mail bis zum 15. September 2017 an . Die Teilnehmer erhalten bis zum 15. Oktober 2017 Briefe der Akzeptanz sowie die weiteren Informationen zum Konferenzprogramm. Alle Arbeiten müssen eine Empfehlung des Mentors haben.

Mit freundlichen Grüßen,
Organisationsausschuss der wissenschaftlichen Tagung
STUDKON 3 - Wissenschaft und Studenten