Google Translate

Језик, књижевност, простор

Конференције  ::  уторак, 22.11.2016.  ::   Прилози
array(10) {
 [0]=>
 object(stdClass)#849 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(48) "Језик, књижевност, простор"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#851 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(30) "петак, 28 април 2017"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2017-04-28"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#852 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(32) "субота, 29 април 2017"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2017-04-29"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#853 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#854 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#855 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(6) "60 EUR"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#856 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#857 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(388) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#858 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#859 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
}
Пуни назив конференције
Језик, књижевност, простор
Датум почетка
петак, 28 април 2017
Датум затварања
субота, 29 април 2017
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
60 EUR
Контакт особа
-
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-
Електронска пријава

Филозофски факултет Универзитета у Нишу организује 28. и 29. априла 2017. године једанаесту интердисциплинарну конференцију под називом Језик, књижевност, простор.

У име Организационог одбора ЈКП, задовољство нам је да вам упутимо позивно писмо са информацијама везаним за предстојећу интердисциплинарну конференцију под називом Језик, књижевност, простор, која ће се одржати 28. и 29. априла 2017. године у организацији Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

Језици конференције су српски и енглески, а време предвиђено за излагање радова је 15 минута, уз пет додатних минута предвиђених за дискусију.

Уколико желите да учествујете, молимо вас да попуните формулар за регистрацију који можете наћи у прилогу овог позива и пошаљете га најкасније до 20. јануара 2017. године на адресу

Пристигли апстракти ће бити одабрани на основу компатибилности са темом конференције, академске вредности и оригиналности теме, приступа и истраживања. Потврда о прихватању рада биће послата ауторима до краја фебруара 2017. године. По завршетку конференције и процеса рецензирања, изабрани радови биће објављени у оквиру тематског зборника радова.

Котизацијауизносу од 60 евра обухвата трошкове организације, конференцијски материјал, освежење током пауза за кафу, ручак (шведски сто) 28. априла и закуску пре затварања конференције 29. априла, као и штампање зборника одабраних радова.

Котизацију у динарском износу можете уплатити на текући рачун Филозофског факултета у Нишу, број 840-1818666-89, са позивом на број 74212125, уз назнаку – котизација за научни скуп „Језик, књижевност, простор“, у еурима на девизни рачун Факултета број 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) или готовински непосредно пред почетак скупа, приликом регистрације. Молимо вас да имате на уму да је то истовремено и потврда вашег учешћа на скупу, те да, уколико уплату извршите раније, са собом понесете признаницу о извршеној уплати, како бисте је показали на увид при регистрацији.

Свечана вечера (партиципација 10 евра) 28. априла 2017. године је опциона.

Очекујемо вас у априлу у Нишу!

Срдачан поздрав,
Организациони одбор конференције Језик, књижевност, прстор

 

"Language, Literature, Space" Conference

On behalf of the LLS Organising Committee, it is our pleasure to present the Call for Papers containing information on the forthcoming multidisciplinary Language, Literature, Space conference, organized by the Faculty of Philosophy of the University of Niš, which will be held on April 28th and 29th, 2017.

Conference languages are English and Serbian, for 15-minute presentations followed by 5 minute discussion time.

If you would like to participate, please fill in the registration form attached to this Call and submit it no later than January 20th, 2017 to the following address:

The submitted abstracts will be reviewed and assessed according to their compatibility with the conference topic, academic merit, topic originality, approach and research. Notification of acceptance will be sent by the end of February 2017.  A selection of papers will be published after the conference in a peer-reviewed two-volume Conference Proceedings.

Conference fee is 60 Euros (also payable in dinars), covering organisational costs, conference folder, refreshments during coffee breaks, buffet lunch on 28th April, and snacks before the closing of the conference on 29th April, as well as the costs of conference proceedings publication.

Conference fee in dinars is payable to the Faculty of Philosophy Niš bank account 840-1818666-89, reference number 74212125, the purpose of payment: conference fee for the conference “Language, Literature, Space”, and in euros to the Faculty of Philosophy Niš foreign account 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) or in cash, immediately before the beginning of the conference, at the registration desk. The participants are required to keep the receipt of the conference fee payment and to have it on their persons in order to present it at registration.

Conference dinner party (10 Euros) on 28th April 2017 is optional.

We are looking forward to welcoming you in Niš!

With best regards,
Language, Literature, Space Conference Organising Committee