Google Translate

Захтев за отварање налога за НПАО

Попуњавањем ове електронске форме подносите захтев за отварање налога на порталу НПАО (Научне публикације и уметничке референце академског особља Универзитета у Нишу). На наведену адресу електронске поште добићете потврду о успешно поднесеном захтеву, након чега је потребно следити даља упутства из поруке.

НАПОМЕНА: Приликом отварања нових налога наставно особље Филозофског факултета користи адресу са доменом @filfak.ni.ac.rs


НПАО је сервис Универзитета у Нишу.
За тачност унетих података о публикацијама, научним и уметничким референцама одговорни су искључиво аутори.


Име и презиме су обавезни
Име једног од родитеља је обавезно
Адреса становања или пребивалишта (улица и број, поштански број и место) су обавезни због валидације података
Морате изабрати једну од три понуђене опције
У ово поље унесите валидну адресу електронске поште којој имате приступ. Запослени на Филозофском факултету уносе адресу на @filfak.ni.ac.rs домену.
Invalid Input