Google Translate

Департман за комуникологију и новинарство
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Иван Цветановић

ванредни професор

Зоран Јевтовић

редовни професор

Татјана Вулић

редовни професор

Владета Радовић

ванредни професор

Драгана Павловић

ванредни професор

Анка Михајлов Прокоповић

доцент

Ивана Стојановић Прелевић

доцент

Марија Вујовић

доцент

Наташа Симеуновић Бајић

доцент

Сарадници

Марта Митровић

асистент са докторатом

Невен Обрадовић

асистент са докторатом

Андреј Благојевић

асистент

Велибор Петковић

асистент

Душан Алексић

асистент

Ивана Стаменковић

асистент

Илија Милосављевић

истраживач-приправник

Јована Трајковић

истраживач-приправник

Неда Нецић

истраживач-приправник