Google Translate

Департман за комуникологију и новинарство
Наставно особље

Наставници

управник Департмана

Невен Обрадовић

доцент

Зоран Јевтовић

редовни професор

Татјана Вулић

редовни професор

Владета Радовић

ванредни професор

Драгана Павловић

ванредни професор

Ивана Стојановић Прелевић

ванредни професор

Марија Вујовић

ванредни професор

Наташа Симеуновић Бајић

ванредни професор

Андреј Благојевић

доцент

Анка Михајлов Прокоповић

доцент

Душан Алексић

доцент

Ивана Стаменковић

доцент

Марта Митровић

доцент

Сарадници

Велибор Петковић

асистент са докторатом

Илија Милосављевић

истраживач-сарадник

Јована Трајковић

истраживач-сарадник

Неда Нецић

истраживач-сарадник

Тамара Тасић

истраживач-приправник