Основни подаци

Кабинет
417
Консултације
Четвртак, 17:00 - 19:00
Предмети

Књижевност и културни контекст

Новинарски жанрови

Писање о уметности у медијима

Пропаганда и јавност

Реторика

Новинарска стилистика

е-mail адреса