Кабинет
16
Консултације
Понедељак, 11:45 - 13:45
Предмети

Књижевност и културни контекст

Новинарски жанрови

Писање о уметности у медијима

Пропаганда и јавност

Реторика

е-mail адреса