Google Translate
Кабинет
406
Консултације
Понедељак, 13.30 – 15.30
Предмети

Новинарски жанрови

Пропаганда и јавност

Реторика

Музика и медији

Теорије жанрова

Адреса електронске поште
Академски профили