Основни подаци

Кабинет
417
Консултације
Четвртак, 13:30 - 15:30
Предмети

Књижевност и културни контекст

Новинарски жанрови

Писање о уметности у медијима

Пропаганда и јавност

Реторика

е-mail адреса