Google Translate
Кабинет
15
Консултације
Среда, 17.00 – 19.00
Предмети

Истраживачко новинарство

Новинарство у штампаним медијима

Савремени медијски системи

Теорија медија

Глобализација и медији

Адреса електронске поште