Основни подаци

Консултације
Петак, 13:30 - 14:30
Четвртак, 13:30 - 14:30
Предмети

Истраживачко новинарство

Новинарство у штампаним медијима

Савремени медијски системи

е-mail адреса