Основни подаци

Кабинет
417
Консултације
Среда, 17:15 - 18:15
Четвртак, 12:00 - 13:00
Предмети

Агенцијско новинарство

Теорија јавног мњења

Нови медији

Новинарски жанрови

Телевизијско новинарство

Медијске комуникације

е-mail адреса

Прилози