Основни подаци

Кабинет
417
Консултације
Уторак, 12:00 - 13:00
Четвртак, 12:00 - 13:00
Предмети

Агенцијско новинарство

Теорија јавног мњења

Нови медији

Новинарски жанрови

Телевизијско новинарство

е-mail адреса