Кабинет
16
Консултације
Уторак, 10:00 - 12:00
Предмети

Агенцијско новинарство

Теорија јавног мњења

Нови медији

Телевизијско новинарство

Медијске комуникације

Политичко комуницирање

е-mail адреса

Прилози