Google Translate

Андреј Благојевић

асистент
Кабинет
16
Консултације
Уторак, 13.30 – 15.30
Предмети

Медијско право

Новинарска етика

Право интелектуалне својине

Управно право

Људска права

Радно и социјално право

Права особа са инвалидитетом

Адреса електронске поште