Кабинет
16
Консултације
Понедељак, 09:00 - 11:00
Предмети

Теорија медија

Лобирање, брендирање и технике ПР кампања

Реклама и медији

Медијска аналитика

е-mail адреса