Google Translate

Департман за француски језик и књижевност
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Иван Јовановић

ванредни професор

Селена Станковић

ванредни професор

Ивана Миљковић

доцент

Нермин Вучељ

доцент

Никола Бјелић

доцент

Сарадници

Наташа Игњатовић

виши лектор

Вања Цветковић

асистент

Владимир Ђурић

асистент

Јелена Јаћовић

асистент

Наташа Живић

асистент