Google Translate

Департман за француски језик и књижевност
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Иван Јовановић

ванредни професор

Селена Станковић

редовни професор

Нермин Вучељ

ванредни професор

Никола Бјелић

ванредни професор

Владимир Ђурић

доцент

Ивана Миљковић

доцент

Јелена Јаћовић

доцент

Сарадници

Наташа Игњатовић

виши лектор

Силвија Олсевска Радојковић

лектор

Вања Цветковић

асистент

Наташа Живић

асистент

Стефан Здравковић

истраживач-сарадник

Софија Филиповић

истраживач-приправник