Департман за француски језик и књижевност

Наставно особље

Наставници

управник департмана

Иван Јовановић

доцент

Селена Станковић

доцент

Нермин Вучељ

доцент

Сарадници

Јелена Јаћовић

асистент

Наташа Игњатовић

лектор

Владимир Ђурић

асистент

Наташа Живић

сарадник у настави