Google Translate

Департман за француски језик и књижевност
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Иван Јовановић

ванредни професор

Нермин Вучељ

ванредни професор

Селена Станковић

ванредни професор

Владимир Ђурић

доцент

Ивана Миљковић

доцент

Јелена Јаћовић

доцент

Никола Бјелић

доцент

Сарадници

Наташа Игњатовић

виши лектор

Силвија Олсевска Радојковић

лектор

Вања Цветковић

асистент

Наташа Живић

асистент

Софија Филиповић

истраживач-приправник

Стефан Здравковић

истраживач-приправник