Департман за француски језик и књижевност

Наставно особље

Наставници

управник департмана

Иван Јовановић

доцент

Селена Станковић

ванредни професор

Нермин Вучељ

доцент

Никола Бјелић

доцент

Сарадници

Јелена Јаћовић

асистент

Наташа Игњатовић

лектор

Владимир Ђурић

асистент

Наташа Живић

сарадник у настави

Вања Цветковић

сарадник у настави