Департман за француски језик и књижевност
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Иван Јовановић

ванредни професор

Селена Станковић

ванредни професор

Ивана Миљковић

доцент

Нермин Вучељ

доцент

Никола Бјелић

доцент

Сарадници

Наташа Игњатовић

виши лектор

Владимир Ђурић

асистент

Јелена Јаћовић

асистент

Вања Цветковић

асистент

Наташа Живић

асистент