Основни подаци

Кабинет
116
Консултације
Уторак, 10:00 - 12:00
Предмети

Лексичка морфологија

Прагматика француског језика

Савремени француски језик 7 – Анализа дискурса 1

Савремени француски језик 8 – Анализа дискурса 2

Писмено и усмено превођење

Превођење књижевног текста

Фразеологија француског језика

Семантика француског језика

е-mail адреса