Google Translate

Наташа Игњатовић

виши лектор
Кабинет
116
Консултације
Среда, 14.30 – 16.30
Предмети

Методика наставе француског језика 3 - језичке вештине

Методика наставе француског језика 4 - писање

Савремени француски језик 5 – Синтакса сложене реченице

Савремени француски језик 6 – Синтакса сложене реченице

Савремени француски језик 7 – Анализа дискурса 1

Савремени француски језик 8 – Анализа дискурса 2

Фонетика и фонологија француског језика 1

Фонетика и фонологија француског језика 2

Методика наставе француског језика 2

Адреса електронске поште