Google Translate

др Ивана Миљковић

ванредни професор
Кабинет
116
Консултације
Четвртак, 12.30 – 13.30
Петак, 13.00 – 14.00
Предмети

Граматичка морфологија

Стручни француски – француски међународних односа

Историја француског језика

Контрастивна линвистика

Методика наставе језика струке и универзитетског француског 1

Методика наставе језика струке и универзитетског француског 2

Академско писање

Адреса електронске поште