Google Translate

Департман за филозофију
Наставно особље

Наставници

управник Департмана

Бојан Благојевић

доцент

Слађана Ристић Горгиев

редовни професор

Биљана Радовановић

ванредни професор

Горан Ружић

ванредни професор

Зоран Димић

ванредни професор

Душан Миленковић

доцент

Иван Николић

доцент

Марија Гласновић Каменовић

доцент

Милан Јовановић

доцент

Растислав Динић

доцент

Сарадници

Ђурица Стојановић

истраживач-приправник

Неда Стојановић

истраживач-приправник