Google Translate

Душан Миленковић

асистент
Кабинет
414
Консултације
Среда, 12.00 – 14.00
Предмети

Историја естетике 1

Историја естетике 2

Системетска естетика 1

Систематска естетика 2

Историја савремене филозофије 1

Гносеологија 1

Гносеологија 2

Историја етике 1

Историја савремене филозофије 2

Историја етике 2

Адреса електронске поште
Академски профили