Google Translate

др Зоран Димић

ванредни професор
Кабинет
124
Консултације
Понедељак, 10.00 – 12.00
Предмети

историја новековне филозофије 1

Историја нововековне филозофије 2

Методика наставе филозофије 1

методика наставе филозофије 2

Филозофија васпитања

Адреса електронске поште