Google Translate

Милан Јовановић

асистент

Материјал (белешке, вежбања, домаћи задаци, литература) за курсеве из логике налази се на овој адреси: https://zlogika.wordpress.com/

Кабинет
411
Консултације
Субота, 13.30 – 15.00
Предмети

Логика 1

Логика 2

Онтологија 1

Онтологија 2

Филозофија историје

Филозофија ума

Увод у логику 1

Увод у логику 2

Адреса електронске поште
Академски профили