Вести и факултетска дешавања

18 мај 2022
13 мај 2022
11 мај 2022
10 мај 2022
9 мај 2022
9 мај 2022
4 мај 2022
30 апр 2022
27 апр 2022
19 апр 2022

Проучавање српске и компаративне књижевности на Филозофском факултету у Нишу датира још од 29. 5. 1987. године када је на основу одлуке Скупштине Универзитета у Нишу формирана Студијска група за српскохрватски језик и југословенске књижевности. Настава на основним студијама почела је 1. октобра 1987. године према усвојеном наставном плану Наставно-научне групе за српскохрватски језик и југословенске књижевности. Временом је интересовање и број студената на овом студијском програму растао, тако да је уочи акредитације донета одлука о формирању два засебна департмана ради обезбеђивања што квалитетније наставе из области проучавања српске и компаративне књижевности. Департман за српску и компаративну књижевност формиран је одлуком Савета Универзитета у Нишу 25. 5. 2008. Студенти који су завршили студије на овом департману добијали су стручни назив дипломирани филолог за српски језик и дипломирани филолог за српску књижевност.

Одлуком Савета Универзитета у Нишу, маја 2008. године, за првог управника Депратмана за српску и компаративну књижевност именована је проф. др Дубравка Поповић Срдановић. У јуну 2010. године Департман је кандидовао проф. др Горана Максимовића за декана Филозофског факултета у Нишу, који је на основу тог предлога изабран већ у првом кругу тајног гласања на Седници Наставно-научног већа, а потом и Савета Факултета, тако да је од 1. октобра 2010. године преузео ту функцију за изборни период до 30. септембра 2013. године. Поред тога, у новој управи Филозофског факултета као продекан за наставу налазила се проф. др Снежана Милосављевић Милић, која је редовни професор на Департману за српску и компаративну књижевност. Иста управа је у новом мандату била од 1. октобра 2013. године до 30. септембра 2016. године.

Актуелни управник Департмана за српску и компаративну књижевност је доц. др Данијела Костадиновић, а секретар Департмана је др Мирјана Бојанић Ћирковић.

Од 2009. године Департман за српску и компаративну књижевност снажно профилише издавачку делатност и покреће часопис Philologia Mediana, који је за непуних тринаест месеци објавио три врло запажена броја, на основу којих га је Матични одбор за језик и књижевност Министарства науке и технолошког развоја РС сврстао у категорију М 51 научних часописа. Данас је часопис Philologia Mediana међу најпрестижнијим публикацијама у области друштвено-хуманистичких наука.

Школске 2018/2019. године на Департману раде четири редовна професора (проф. др Горан Максимовић, проф. др Драгиша Бојовић, проф. др Снежана Милосављевић Милић, проф. др Ирена Арсић), два ванредна професора (проф. др Дејан Милутиновић и проф. др Данијела Поповић Николић), четири доцента (доц. др Данијела Костадиновић, доц. др Јелена Јовановић, доц. др Снежана Божић, доц. др Кристина Митић) и два асистента: Јелена Младеновић и др Мирјана Бојанић Ћирковић.

Наставници и сарадници активно учествују као истраживачи на пројектима које финансира Република Србија, као и на бројним другим међународним научним пројектима. Од 2018. године наставници и асистенти Департмана за српску и компаративну књижевност укључени су у истраживања интерног пројекта Филозофског факултета (Књижевна и језичка прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије) и пројекта који се реализује у оквиру огранка САНУ у Нишу под бројем 0-19-18 (Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије). Руководилац оба пројекта је проф. др Горан Максимовић. Департман једном годишње организује међународне научне скупове регионалног карактера посвећене проблемима проучавања књижевности и културе. Наставници и сарадници Департмана учествују на домаћим и иностраним научним скуповима, држе предавања по позиву на бројним универзитетима у земљи, региону и иностранству, те учествују у бројним књижевним манифестацијама, чиме на креативан начин доприносе профилисању и очувању националног идентитета, науке и културе.

Наставници Департмана за српску и компаративну књижевност оснивачи су и руководиоци међународних научних центара: проф. др Драгиша Бојовић иницијатор је и један од оснивача Центра за византијско-словенске студије, а проф. др Снежана Милосављевић Милић оснивач је Центра за наратолошке студије при Универзитету у Нишу.

Заједно са колегама са Департмана за српски језик, Департман за српску и компаративну књижевност учествује у извођењу наставе на студијском програму Србистика (ОАС), те на мастер филолошким модулима Српски језик и Методика српског језика и књижевности. Наставници Департмана за српску и компаративну књижевност држе наставу и студентима докторских академских студија филологије заједно са колегама са других филолошких департмана. У академској 2017/2018. години обележили смо значајан јубилеј – тридесет година изучавања Србистике на Филозофском факултету у Нишу.

Департман има дугогодишњу плодотворну сарадњу са међународним институцијама: катедрама за славистику и бугаристику Универзитета у Великом Трнову (заједно са Департманом за српски језик), са Западним универзитетом у Темишвару и са Институтом за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину. Сарадња се огледа у предавањима по позиву, узајамној размени и посети наставникâ и студената, учествовању на научним скуповима, штампању заједничких зборника младих истраживача, штампању часописа Исходишта.