Google Translate

Преузимање

Категорија: Извештаји о раду и планови рада

Извештаји о раду и планови рада Филозофског факултета садржe извештаје о минулом раду и планове за наредну годину у областима наставно-образовне и научноистраживачке делатности, издаваштва, планирања и организације научних скупова, сарадње са домаћим и међународним научним институцијама, као и обезбеђивања и контроле квалитета
среда
29. април 2020.
среда
29. април 2020.
Извештај о раду Филозофског факултета Универзитета у Нишу за 2019. годину
среда
29. април 2020.
среда
29. април 2020.
Годишњи план рада Филозофског факултета Универзитета у Нишу за 2020. годину