Google Translate

Методологија увођења талентованих ученика у научно-истраживачки рад - наставна дисциплина социологија

Најаве  ::  четвртак, 10.01.2019.  ::   Галеријa

Регионални центар за таленте Ниш и Департман за социологију реализују програм Методологија увођења талентованих ученика у научно-истраживачки рад - наставна дисциплина социологија током школске 2018/2019. године. Око 20 ученика средњих школа учествује у програму који се реализује кроз неколико фаза: предавања, самостална израда научног рада уз менторство наставника и сарадника са Филозофског факутлета и такмичење ученика. Програм подржава Министарство просвете Републике Србије. Циљ пројекта јесте да се на занимљив начин ученицима приближи социологија као наука и да се упознају са методологијом истраживања друштвених појава. Координатори програма су доц. др Гордана Стојић и асистент Александра Николајевић.  

Регионални центар за таленте Ниш и Департман за социологију реализују програм Методологија увођења талентованих ученика у научно-истраживачки рад - наставна дисциплина социологија током школске 2018/2019. године. Око 20 ученика средњих школа учествује у програму који се реализује кроз неколико фаза: предавања, самостална израда научног рада уз менторство наставника и сарадника са Филозофског факутлета и такмичење ученика. Програм подржава Министарство просвете Републике Србије. Циљ пројекта јесте да се на занимљив начин ученицима приближи социологија као наука и да се упознају са методологијом истраживања друштвених појава. Координатори програма су доц. др Гордана Стојић и асистент Александра Николајевић.