Кабинет
409
Консултације
Петак, 10:00 - 12:00
Предмети

Српска књижевност 20. века - критика и драма

Српска књижевност 20. века - поезија

Српска књижевност 20. века - проза

Епски свет и модерна драмска свест

Српска модерна и модернизам (до 1941)

Српски неомодернизам (19411980)

Савремена српска књижевност (после 1980)

Српске песничке антологије XX века

е-mail адреса