др Снежана Милосављевић Милић

редовни професор
Кабинет
407
Консултације
Петак, 10:00 - 12:00
Предмети

Методологија науке о књижевности

Теорија књижевности

Тумачење књижевног дела

Теорије читања и интерпретације

Преглед књижевних теорија

Преглед савремених књижевних теорија

Наратологија

е-mail адреса