др Снежана Милосављевић Милић

редовни професор
Кабинет
407
Консултације
Петак, 13:30 - 15:30
Предмети

Методологија науке о књижевности

Теорија књижевности

Тумачење књижевног дела

Теорије читања и интерпретације

Преглед књижевних теорија

Преглед савремених књижевних теорија

Наратологија

е-mail адреса