Google Translate

др Марија Јовановић

ванредни професор
Кабинет
115
Консултације
Понедељак, 10.00 – 10.00

Напомена: Консултације се током трајања online nastave реализују путем e-meila, Google Meet видео сесија и на факултету у заказаним терминима а сходно исказаним потребама студената.

Предмети

Дидактика I

Дидактика II

Дидактика даровитих

Диференцијална дидактика

Педагошка комуникација

Адреса електронске поште
Академски профили

Прилози