Google Translate

Департман за педагогију
Наставно особље

Наставници

управница Департмана

Марија Јовановић

редовни професор

Бисера Јевтић

редовни професор

Зорица Станисављевић Петровић

редовни професор

Јелена Максимовић

редовни професор

Марина Матејевић

редовни професор

Драгана Јовановић

ванредни професор

Јелена Петровић

ванредни професор

Марија Марковић

ванредни професор

Јелена Османовић Зајић

доцент

Марина Ћирић

доцент

Сарадници

Анастасија Мамутовић

асистент

Марија Ђорђевић

истраживач-сарадник

Милица Маринковић

истраживач-сарадник

Данијела Милетић

истраживач-приправник

Драгана Димитријевић Пејчић

истраживач-приправник

Ива Манић

истраживач-приправник