Департман за педагогију

Наставно особље

Наставници

управник департмана

Зоран Станковић

доцент

Бисера Јевтић

ванредни професор

Марина Матејевић

редовни професор

Зорица Станисављевић Петровић

редовни професор

Јелена Максимовић

ванредни професор

Јелена Петровић

доцент

Марија Јовановић

доцент

Марија Марковић

доцент

Сарадници

Драгана Јовановић

асистент

Марина Ћирић

асистент

Јелена Османовић

асистент

Анастасија Мамутовић

сарадник у настави