Google Translate

Департман за педагогију
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Марија Јовановић

редовни професор

Бисера Јевтић

редовни професор

Зорица Станисављевић Петровић

редовни професор

Јелена Максимовић

редовни професор

Марина Матејевић

редовни професор

Јелена Петровић

ванредни професор

Марија Марковић

ванредни професор

Драгана Јовановић

доцент

Јелена Османовић Зајић

доцент

Сарадници

Анастасија Мамутовић

асистент

Марија Ђорђевић

истраживач-сарадник

Милица Маринковић

истраживач-сарадник

Данијела Милошевић

истраживач-приправник

Драгана Димитријевић

истраживач-приправник