Google Translate

Департман за педагогију
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Зоран Станковић

ванредни професор

Бисера Јевтић

редовни професор

Зорица Станисављевић Петровић

редовни професор

Марина Матејевић

редовни професор

Јелена Максимовић

ванредни професор

Марија Јовановић

ванредни професор

Драгана Јовановић

доцент

Јелена Петровић

доцент

Марија Марковић

доцент

Сарадници

Јелена Османовић

асистент

Анастасија Мамутовић

сарадник у настави

Марија Ђорђевић

истраживач-приправник