Департман за педагогију
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Зоран Станковић

ванредни професор

Бисера Јевтић

редовни професор

Зорица Станисављевић Петровић

редовни професор

Марина Матејевић

редовни професор

Јелена Максимовић

ванредни професор

Марија Јовановић

ванредни професор

Драгана Јовановић

доцент

Јелена Петровић

доцент

Марија Марковић

доцент

Сарадници

Јелена Османовић

асистент

Анастасија Мамутовић

сарадник у настави

Марија Ђорђевић

истраживач-приправник