Google Translate

др Марина Матејевић

редовни професор
Кабинет
419
Консултације
Среда, 15.15 – 17.15
Предмети

Породична педагогија

Педагогија родитељства

Детињство, култура и васпитање

Општа педагогија

Теорије интелектуалног васпитања

Породица и васпитно-образовне установе

Породични односи и васпитање

Адреса електронске поште