Google Translate

Наука и савремени универзитет 6 (НИСУН 6)

Конференције  ::  уторак, 26.04.2016.  ::   Прилози
array(9) {
 [0]=>
 object(stdClass)#853 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(57) "Наука и савремени универзитет 6"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#855 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(36) "петак, 11 новембар 2016"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2016-11-11"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#856 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(38) "субота, 12 новембар 2016"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2016-11-12"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#857 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#858 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#859 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(43) "6000 дин / 50 EUR (2500 дин / 25 EUR)"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#860 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#861 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(407) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#862 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
}
Пуни назив конференције
Наука и савремени универзитет 6
Датум почетка
петак, 11 новембар 2016
Датум затварања
субота, 12 новембар 2016
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
6000 дин / 50 EUR (2500 дин / 25 EUR)
Контакт особа
-
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-

 

СРПСКИ  |  ENGLISH  |  РУССКИЙ  |  FRANÇAIS  |  DEUTSCH

 

Преузмите програм конференције и упутство за припрему интегралне верзије рада

Поштоване колеге,

Филозофски факултет Универзитета у Нишу организује 11. и 12. новембра 2016. годинe, по шести пут, научни скуп са међународним учешћем под заједничким радним називом НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ.

Циљ скупа је да окупи научнике, истраживаче, универзитетске професоре и будуће наставнике да разговарају о различитим аспектима ове теме из перспективе њиховог поља проучавања хуманистичких, друштвених наука и филологије. Презентације које се баве компаративним темама из српског и других академских, научних и образовних окружења увек су добродошле.

Пријаве истраживачких тема можете слати за следеће секције:

 1. Филозофија и интердисциплинарност
 2. Етика и когнитивне науке
 3. Секција студената филозофије: Савремена култура и њени циљеви: од уметности до политике
 4. Развој државне управе кроз векове
 5. Савремена историографија
 6. Савремени изазови у психологији
 7. Импикације транзиционих стратегија на одлив мозгова
 8. Улога интелектуалне дијаспоре у националном развоју, очувању идентитета и афирмацији угледа Србије у свету
 9. Педагошки изазови и перспективе универзитетског образовања
 10. Масмедијска комуникација и феноменологија дисперзије интелектуалног капитала
 11. Савремени изазови теорије медија и проблем трансфера научног знања
 12. Српски језик, синхронија и дијахронија
 13. Српски језик и глобализација
 14. Корелативност у српском језику
 15. Савремени токови у науци о књижевности
 16. Дадаизам и наслеђе авангарде – 100 година после
 17. Књижевност и филм
 18. Језици, књижевности и културе у светлу франкофоније
 19. Русистика из конфронтационе перспективе
 20. Иновације у настави страних језика на нематичним департманима

Време излагања је 15 минута (10 мин. за презентацију и 5 мин. за дискусију).

Радни језици скупа биће: српски и сви други словенски језици, енглески, француски и немачки. Радови који буду добили позитивне рецензије биће објављени у зборнику радова после конференције.

Уважавајући Ваш научни рад, позивамо Вас да узмете учешће на симпозијуму.

 

ВАЖНИ ДАТУМИ И ИНФОРМАЦИЈЕ

Рок за пријављивање тема и слање резимеа је 28. август 2016. године.

Обавештење о прихватању теме добићете до 30. септембра 2016. године.

Резимеи дужине од 800 до 1.000 словних знакова (са размацима) треба да буду у Word формату (.doc или .docx), и треба да садрже:

 1. Назив сесије
 2. Наслов рада
 3. Име аутора (име, средње слово, презиме)
 4. Научно звање
 5. Назив институције у којој аутор ради
 6. Адреса (улица и број, поштански број и место, држава)
 7. е-mail адреса
 8. Контакт телефон
 9. Резиме (800–1000 словних знакова)*
 10. До 5 кључних речи или синтагми.

*Поред резимеа на језику којим ће рад бити писан, неопходно је доставити и резиме преведен на један од радних језика скупа (нпр. ако ће Ваш рад бити на енглеском, молимо Вас да нам пошаљете резиме на енглеском и на још једном од понуђених радних језика скупа).

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Котизација за учешће на конференцији износи 6.000 динара за домаће или 50 евра за стране учеснике и обухвата: књигу резимеа, сертификат о учешћу на скупу, трошкове штампања зборника саопштења са научног скупа, заједничку вечеру у ресторану, кетеринг у згради Филозофског факултета. Учесници сами сносе трошкове преноћишта у Нишу и превоза до Ниша и натраг.

За учеснике који неће излагати на скупу, али би желели да се њихов рад објави у тематском зборниику радова са НИСУН-а 6, котизација је 2.500 динара за домаће или 30 евра за стране учеснике. Уплата котизације и слање рада само укључује рад у процес рецензентске процене, у односу на коју ће се накнадно проценити да ли ће рад бити прихваћен за објављивање.

Котизацију у динарском износу можете уплатити на текући рачун Филозофског факултета у Нишу, број 840-1818666-89, са позивом на број 742121025, уз назнаку – котизација за научни скуп „Наука и савремени универзитет 2016“, у еурима на девизни рачун Факултета број 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) или готовински непосредно пред почетак скупа, приликом регистрације. Молимо вас да имате на уму да је то истовремено и потврда вашег учешћа на скупу, те да, уколико уплату извршите раније, са собом понесете признаницу о извршеној уплати, како бисте је показали на увид при регистрацији.

Биће нам драго да будете учесник конференције у новембру 2016.

 


Science and Contemporary University 6

Download the Conference Programme and the Instruction for Authors for Full Text Papers Preparing

On behalf of the Organising Committee, it is our pleasure to send you the first Call for Papers containing information on the forthcoming international conference Science and Contemporary University 6, organized by the Faculty of Philosophy, University of Niš, which will be held on November 11th and 12th, 2016.

The aim of this conference is to offer an opportunity to scholars, academics, researchers, university professors and future teachers to discuss various aspects of the conference topics from the perspective of their fields of expertise pertaining to humanities, social sciences and philology. Presentations on comparative studies are always welcome.

The conference topics are grouped in the following sessions:

 1. Philosophy and Interdisciplinarity
 2. Ethics and Cognitive Sciences
 3. Philosophy students’ session: Contemporary Culture and its Goals – from art to politics
 4. National Government through Centuries
 5. Contemporary Historiography
 6. Contemporary Challenges in Psychology
 7. Transitional Strategies’ Implications and Brain Drain
 8. Intellectual Diaspora Involvement in the National Development, Identity Preservation and Global Affirmation of Serbia
 9. Pedagogical Challenges and University Education Perspectives
 10. Mass Media Communication and Phenomenology of Intellectual Capital Dispersion
 11. Contemporary Challenges of Media Theory and the Issue of Scientific Knowledge Transfer
 12. Serbian Language, Synchronism and Diachronism
 13. Serbian Language and Globalization
 14. Correlativity in the Serbian language
 15. Contemporary Trends in Literary Science
 16. Dadaism and the Avant-garde Heritage – 100 years after
 17. Literature and Film
 18. Francophone Languages, Literatures and Cultures
 19. Russian Studies from the Perspective of Confrontation
 20. Innovations in ESP Teaching

The time allowed for a presentation is 15 minutes (comprising a 10-minute presentation and a 5-minute discussion).

The conference languages are: Serbian and other Slavic languages, English, French and German. A selection of papers will be published after the conference in a peer-reviewed Conference Proceedings.

We kindly invite you to participate in this conference.

 

IMPORTANT DATES AND INFORMATION

The registration and abstracts are to be submitted no later than August 28th, 2016.

The submitted abstracts will be reviewed and assessed according to their compatibility with the conference topics and academic merit and notification of acceptance will be sent by September, 2016.

The abstracts containing 800 to 1,000 characters (with space ) are to be written in the Word format (.doc or .docx), and should contain the following:

 1. Session title
 2. Paper title
 3. Name, middle name and surname of the author
 4. Academic title
 5. Affiliated institution
 6. Address (house number, street, zip code, city/town, country )
 7. е-mail address
 8. Telephone number
 9. Abstract (800–1,000 characters )*
 10. Up to five key words or terms.

*The abstract should be written in the same language as the paper and in one of the conference languages (e.g., if the paper is in English, the abstract is to be in English and in one of the conference languages ).

 

ADDITIONAL INFORMATION

Conference fee is 6,000 dinars for the participants from Serbia, and 50 Euros for foreign participants, covering book of abstracts, certificate of attendance, Conference Proceedings costs, conference dinner party, refreshments during coffee breaks, buffet lunch on the Faculty premises. Transportation and accommodation costs are not included in the fee.

The participants not wishing to present their papers at the conference but wishing to have them published in the Conference Proceedings should pay the conference fee of 2,500 dinars (Serbian participants) or 30 Euros (foreign participants). The fee does not guarantee that the paper will be accepted for publication, just that it will be sent for peer-review.

Conference fee in dinars is payable to the Faculty of Philosophy Niš bank account 840-1818666-89, reference number 742121025, the purpose of payment: conference fee for “Science and Contemporary University” conference, and in euros to the Faculty of Philosophy Niš foreign account 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) or in cash, immediately before the beginning of the conference, at registration. The participants are required to keep the receipt of the conference fee payment and to have it on their persons in order to present it at registration.

We are looking forward to welcoming you to the conference in November, 2016.

 


Наука и современный университет 6

Скачать программу конференции

Уважаемые коллеги,

Философский факультет Университета в Нише организует 11 и 12 ноября 2016 года, в шестой раз, научный съезд с международным участием под общим рабочим названием НАУКА И СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.

Цель съезда – собрать ученых, исследователей, университетских профессоров и будущих преподавателей для обсуждения актуальных вопросов гуманитарных наук и филологии. Мы всегда рады обсудить доклады, посвященные сравнительным темам из сербского и других академических, научных и образовательных окружений.

Работа конференции планируется по следующим направлениям:

 1. Философия и интердисциплинарность
 2. Этика и когнитивные науки
 3. Секция студентов философии: Современная культура и ее цели: от искусства до политики
 4. Развитие государственного управления на протяжении веков
 5. Современная историография
 6. Современные вопросы психологии
 7. Последствия стратегий переходного периода и их влияние на утечку мозгов
 8. Роль интеллектуального зарубежья в национальном развитии, сохранении идентичности и подтверждение репутации Сербии в мире
 9. Педагогические вызовы и перспективы университетского образования
 10. Коммуникация в СМИ и феноменология дисперсии интелектуального капитала
 11. Современные вопросы теории СМИ и проблема передачи научного знания
 12. Сербский язык: синхрония и диахрония
 13. Сербский язык и глобализация
 14. Корреляция в сербском языке
 15. Современные течения в литературоведении
 16. Дадаизм и наследие авангарда – 100 лет спустя
 17. Литература и фильм
 18. Языки, литературы и культуры в свете франкофонии
 19. Русистика с конфронтационной точки зрения
 20. Инновации в обучении иностранным языкам в специальных отделах

Время выступления – 15 минут (10 мин. для самой презентации и 5 мин. для дискуссии).

Рабочими языками съезда являются сербский и другие славянские языки, английский, французский и немецкий. Работы, получившие положительные рецензии, будут опубликованы в сборнике трудов после конференции.

С уважением к Вашей научной работе, мы приглашаем Вас принять участие в симпозиуме.

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И ИНФОРМАЦИИ

Срок подачи заявки и резюме доклада – 28 августа 2016 года.

Уведомление о принятии темы Вы получите до 30 сентября 2016 года.

Резюме доклада – от 800 до 1000 знаков (с пробелами), в формате Word (.doc или .docx).

Файл с резюме доклада должен содержать:

 1. Название секции
 2. Название работы
 3. Имя автора (имя, инициал отчества, фамилию)
 4. Научное звание
 5. Название учреждения, в котором работает автор
 6. Адрес (улица и номер дома, почтовый индекс и город, страна)
 7. Адрес электронной почты
 8. Контактный телефон
 9. Резюме (800–1000 знаков)*
 10. До 5 ключевых слов или словосочетаний

*Резюме составляется на двух языках: на языке, которым будет написана работа, а также на одном из рабочих языков съезда (например, если Ваша работа будет на английском, просим Вас отправить нам резюме на английском и на одном из предложенных рабочих языков съезда).

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организационный взнос для участия в конференции составляет 6000 динар для местных или 50 евро для иностранных участников. Сумма оргвзноса включает: книгу резюме, сертификат об участии в съезде, расходы на издание сборника докладов научного съезда, совместный ужин в ресторане, кейтеринг в здании Философского факультета. Участники берут на себя транспортные расходы и расходы по проживанию в Нише.

Все работы, предоставленные для публикации в сборнике докладов научного съезда, проходят рецензирование и публикуются по решению комиссии.

Для участников, которые не будут читать свои доклады на съезде, но желают опубликовать свою работу в тематическом сборнике трудов конференции НИСУН 6, организационный взнос составляет 2500 динар для местных или 30 евро для иностранных участников.

Оплату организационного взноса в динаровом эквиваленте можно произвести на расчетный счет Философского факультета в Нише, номер 840-1818666-89, с ссылочным номером 742121025 и указанием – организационный взнос для научного съезда «Наука и современный университет 2016» (серб. котизација за научни скуп „Наука и савремени универзитет 2016“), оплату в евро можно произвести на валютный счет Факультета номер 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) или наличными непосредственно перед началом съезда во время регистрации. Обращаем Ваше внимание на то, что оплата организационного взноса является подтверждением Вашего участия в съезде, поэтому, если Вы произведете оплату раньше, возьмите с собой подтверждение об этом (квитанцию об оплате) для предоставления при регистрации.

Мы будем очень рады, если Вы станете участником конференции в ноябре 2016г.

 


La science et l'université contemporaine 6

Téléchargez le programme de la conférence

Chers collègues,

nous avons l’honneur de vous inviter à participer au VIe Colloque scientifique international LA SCIENCE ET L’UNIVERSITÉ CONTEMPORAINE qui se déroulera à la Faculté de Philosophie de l’Université de Niš les 11 et 12 novembre 2016.

Ce colloque se veut assembler les chercheurs et les enseignants des universités ainsi que les doctorants en vue d’examiner divers aspects des sujets à traiter dans le domaine des sciences humaines et sociales ainsi que dans le cadre de la philologie. En conjuguant plusieurs perspectives, les participants seront censés en discuter fortement. Le Colloque sera organisé en séances thématiques suivantes :

 1. La philosophie et l’interdisciplinarité
 2. L’éthique et les sciences cognitives
 3. Session des étudiants en philosophie : La culture contemporaine et ses objectifs – de l’art à la politique
 4. L’évolution de l’administration d’État à travers les siècles
 5. L’historiographie contemporaine
 6. Les défis contemporains en psychologie
 7. Lеs implications des stratégies de transition sur la fuite des cerveaux
 8. Le rôle de la diaspora intellectuelle dans l’évolution nationale, dans la préservation de l’identité et dans l’affirmation de la Serbie dans le monde
 9. Les défis pédagogiques et les perspectives de l’éducation universitaire
 10. La communication des médias et la phénoménologie de dispersion du capital intellectuel
 11. Les défis contemporains des théories de médias et le problème du transfert du savoir scientifique
 12. La langue serbe, la synchronie et la diachronie
 13. La langue serbe et la globalisation
 14. La correlativité en langue serbe
 15. Les courants contemporains dans la science de la littérature
 16. Le dadaïsme et l’héritage avant-gardiste : 100 ans après
 17. La littérature et le film
 18. Les langues, les littératures et les cultures à la lumière de la francophone
 19. Les études russes d’une perspective de confrontation
 20. Les innovations dans l’enseignement des langues étrangères en tant que langues optionnelles à l’université

 

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les propositions de communications sont à adresser avant le 28 août 2016.

Nous vous informerons sur l’acceptation éventuelle de vos propositions jusqu’au 30 septembre 2016.

L’intervalle du temps prévu pour vos interventions individuelles est de quinze minutes (dix minutes d’intervention suivies de cinq minutes de discussion). Les langues du Colloque sont : le serbe et les autres langues slaves, ainsi que l’anglais, le français et l’allemand. Les communications seront soumises à un comité de lecture en vue d’une publication ultérieure.

Le résumé de votre proposition doit être au format Word (.doc ou .docx), il doit avoir entre 800 à 1.000 caractères (espaces compris) et contenir les éléments suivants :

 1. Titre de la session
 2. Titre de la communication
 3. Nom de l’auteur (prénom, deuxième prénom, nom)
 4. Statut scientifique ou universitaire de l’auteur
 5. Affiliation de l’auteur
 6. Adresse postale de l’auteur
 7. Adresse courriel de l’auteur
 8. Numéro de téléphone
 9. Résumé de la communication de 800 à 1000 caractères
 10. Mots-clés n’excédant pas 5 mots ou syntagmes.

De même, le résumé de votre proposition doit être écrit en langue de votre intervention et suivi d’un résumé dans une autre langue parmi celles autorisées au Colloque.

 

AUTRES INFORMATIONS

Les frais d’inscription pour la participation au Colloque sont de 6.000 dinars ou de 50 euro pour les participants étrangers et ils comprennent : le livre des résumés, le certificat de participation à la conférence, le coût des actes du colloque scientifique, le dîner dans un restaurant, le déjeuner à la Faculté de Philosophie. Les participants paient l’hébergement à Niš et le transport aller-retour. Pour les participants qui n’exposeront pas une communication lors du Colloque, mais qui aimeraient avoir leur article publié dans les Actes du colloque NISUN 6, le tarif est de 2.500 dinars pour les participants de Serbie ou 30 euros pour ceux qui viennent de l’étranger.

Les frais d’inscription en dinars peuvent être versés sur le compte de la Faculté de Philosophie à Niš, nombre 840-1818666-89, avec le numéro de référence 742121025, déclarant – Les frais d’inscription pour le colloque « NISUN 2016 » dans le compte monétaire de l’euro n° 500100-100146351 (SWIFT : NBSRRSBG, IBAN: RS35908500100014635165) ou en espèces peu de temps avant le Colloque, c’est-à-dire au cours de l’inscription. Nous vous prions de bien garder à l’esprit que c’est aussi une confirmation de votre participation au Colloque, et que si vous effectuez un paiement avant, prenez avec vous un reçu de paiement afin de pouvoir le présenter lors de l’inscription.

Nous serons heureux de vous accueillir à la Faculté de Philosophie de Niš à l’occasion du Colloque en novembre 2016.

 


Wissenschaft und Gegenwärtige Universität 6

Laden Sie das Konferenzprogramm herunter

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen

Die Philosophische Fakultät der Universität in Niš organisiert am 11. und 12. November 2016, zum sechsten Mal, die wissenschaftliche Tagung mit der internationalen Teilnahme unter dem gemeinsamen Arbeitstitel WISSENSCHAFT UND GEGENWÄRTIGE UNIVERSITÄT.

Das Ziel der Tagung ist es, Wissenschaftler, Forscher, Universitätsprofessoren und zukünftige Lehrer zu versammeln, um unterschiedliche Aspekte dieses Themas aus der Perspektive ihres Forschungsbereiches in den Geistes- und Sozialwissenschaften und in der Philologie zu besprechen. Präsentationen, die sich mit komparativen Themen aus der serbischen und aus anderen akademischen, wissenschaftlichen und Bildungsumgebungen befassen, sind immer willkommen.

Die Anmeldung der Forschungsthemen können Sie zu folgenden Sektionen schicken:

 1. Philosophie und Interdisziplinarität
 2. Ethik und kognitive Wissenschaften
 3. Sektion von Philosophiestudierenden: Gegenwärtige Kultur und ihre Ziele: von der Kunst bis zur Politik
 4. Entwicklung staatlicher Verwaltung durch die Jahrhunderte
 5. Gegenwärtige Historiographie
 6. Gegenwärtige Herausforderungen in der Psychologie
 7. Implikationen der Transitionsstrategien für den Brain-Drain
 8. Rolle der intellektuellen Diaspora in der nationalen Entwicklung, Erhaltung der Identität und Affirmation des Ansehens Serbiens in der Welt
 9. Pädagogische Herausforderungen und Perspektiven der Universitätsausbildung
 10. Massenmedienkommunikation und Phenomenologie der Dispersion des intellektuellen Kapitals
 11. Gegenwärtige Herausforderungen der Medientheorie und Problem des Transfers von erlernten Kenntnissen
 12. Serbische Sprache, Synchronie und Diachronie
 13. Serbische Sprache und Globalisierung
 14. Korrelativität in der serbischen Sprache
 15. Gegenwärtige Strömungen in der Literaturwissenschaft
 16. Dadaismus und das Erbe der Avantgarde – 100 Jahre später
 17. Literatur und Film
 18. Sprachen, Literaturen und Kulturen im Lichte der Frankophonie
 19. Russistik aus der Konfrontationsperspektive
 20. Innovationen im studienbegleitender Fremdsprachenunterricht

Die Vortragszeit beträgt 15 Minuten (10 Minuten für einen Vortrag mit anschließend 5 Minuten Diskussionszeit).

Die Arbeitssprachen der Tagung sind: Serbisch und alle anderen slawischen Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch. Beiträge, die eine positive Rezension bekommen, werden nach der Konferenz im Tagungsband veröffentlicht.

Ihre wissenschaftliche Arbeit wertschätzend, laden wir Sie ein, an dem Symposium teilzunehmen.

 

WICHTIGE DATEN UND INFORMATIONEN

Die Frist für die Anmeldung eines Themas und das Einreichen eines Abstracts ist der 28. August 2016.

Die Benachrichtigung über die Annahme des Themas erhalten Sie bis zum 30. September 2016.

Abtracts im Umfang von 800 bis 1.000 Zeichen (inkl. Lehrzeichen) sollen im Word-Format (.doc oder .docx) sein und folgendes enthalten:

 1. Sektionstitel
 2. Beitragstitel
 3. Name des Autors (Vorname, Mittelname, Nachname)
 4. Wissenschaftlicher Titel
 5. Name der Institution, bei der der Autor beschäftigt ist
 6. Adresse (Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort, Staat)
 7. E-Mail-Adresse
 8. Kontakttelefon
 9. Abstract (800–1000 Zeichen)
 10. Bis zu 5 Schlüsselwörter oder Syntagmen.

*Neben dem Abstract in der Sprache, in der der Beitrag geschrieben wird, soll auch eins in einer der Arbeitssprachen der Tagung übersetztes Abstract eingereicht werden (z.B. wenn Ihr Beitrag in englischer Sprache geschrieben wird, bitten wir Sie, Ihr Abstract sowohl in englischer Sprache als auch in einer der angebotenen Arbeitssprachen der Tagung einzureichen).

 

SONSTIGE INFORMATIONEN

Die Tagungsgebühr beträgt 6.000 Dinar für innländische oder 50 Euro für ausländische Teilnehmer und umfasst folgendes: den Abstractband, das Zertifikat über die Teilnahme an der Tagung, Druckkosten für den Tagungsband, das gemeinsame Abendessen in einem Restaurant, das Catering im Gebäude der Philosophischen Fakultät. Die Teilnehmer tragen selbst die Übernachtungskosten in Niš und Reisekosten nach Niš und zurück.

Für Teilnehmer, die in der Tagung nicht vortragen werden aber möchten, dass ihr Beitrag im thematischen Tagungsband von NISUN 5 veröffentlicht wird, beträgt die Tagungsgebühr 2.500 Dinar für innländische oder 30 Euro für ausländische Teilnehmer. Durch die Einzahlung der Tagungsgebühr und das Einreichen eines Beitrags wird ein Beitrag nur in den Rezensionsprozess einbezogen, und in Bezug auf das Gutachten wird hinterher beurteilt, ob ein Beitrag akzeptiert und veröffentlicht wird oder nicht.

Die Tagungsgebühr in Dinar können Sie auf das laufende Konto der Philosophischen Fakultät in Niš, Nummer 840-1818666-89, einzahlen, mit der Referenznummer 742121025, Verwendungszweck – Tagungsgebühr für die Tagung „Wissenschaft und gegenwärtige Universität 2016” (Котизација за научни скуп „Наука и савремени универзитет 2016“); die Tagungsgebühr in Euro auf das Devisenkonto der Fakultät, Nummer 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) oder bar unmittelbar vor dem Tagungsbeginn, bei der Registrierung. Berücksichtigen Sie bitte, dass es zugleich die Bestätigung Ihrer Teilnahme an der Tagung ist; daher, falls Sie die Einzahlung früher erledigen, bringen Sie den Beleg über die erledigte Einzahlung mit, um ihn bei der Registreirung vorzulegen.

Es freut uns, Sie als Teilnehmer an der Konferenz in November 2016 begrüßen zu dürfen.