Google Translate

Наука и савремени универзитет 5 (НИСУН5)

Конференције  ::  среда, 04.11.2015.  ::   Прилози
array(9) {
 [0]=>
 object(stdClass)#853 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(57) "Наука и савремени универзитет 5"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#855 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(36) "петак, 13 новембар 2015"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2015-11-13"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#856 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(38) "субота, 14 новембар 2015"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2015-11-14"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#857 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#858 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#859 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(39) "6000дин / 50€ ; 2500дин / 30€"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#860 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#861 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(402) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#862 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
}
Пуни назив конференције
Наука и савремени универзитет 5
Датум почетка
петак, 13 новембар 2015
Датум затварања
субота, 14 новембар 2015
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
6000дин / 50€ ; 2500дин / 30€
Контакт особа
-
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-

 

СРПСКИ  |  ENGLISH  |  РУССКИЙ  |  FRANÇAIS  |  DEUTSCH

 

 ПРОГРАМ СКУПА / PROGRAMME

 Инструкција за слање радова

 INSTRUCTIONS FOR THE PREPARATION OF MANUSCRIPTS

 PROTOCOLE DE RÉDACTION

 ISTRUKTION ZUR EINREICHUNG VON BEITRÄGEN

 УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ТЕКСТОВ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

 

Филозофски факултет Универзитета у Нишу организује 13. и 14. новембра 2015. годинe, по пети пут, научни скуп са међународним учешћем под заједничким радним називом НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ.

Циљ скупа је да окупи научнике, истраживаче, универзитетске професоре и будуће наставнике да разговарају о различитим аспектима ове теме из перспективе њиховог поља проучавања хуманистичких, друштвених наука и филологије. Презентације које се баве компаративним темама из српског и других академских, научних и образовних окружења увек су добродошле.

Пријаве истраживачких тема можете слати за следеће секције:

 1. Филозофија и савремени свет
 2. Филозофија и вештачка интелегенција
 3. Перспективе биоетике
 4. Слобода критике и критика слободе (Сесија студената филозофије)
 5. Историографија и савремено друштво
 6. Дилеме у психолошкој теорији и пракси
 7. Округли сто посвећен професору Љубинку Милосављевићу под називом "Историја идеја и промишљање савременог света"
 8. Глобализација културе и преображај идентитета
 9. Педагошка достигнућа у функцији савременог универзитетског образовања
 10. Медији у процесу афирмације науке и струке и очувања универзитетске аутономије
 11. Непроменљиве речи
 12. Исказивање посесивности у српском језику и другим језицима
 13. Акценатски систем српског језика - промене у инвентару и дистрибуцији
 14. Савремени токови науке о књижевности
 15. Двехиљадепетнаеста као година јубилеја
 16. Aнималистичке студије / Критичка анималистика
 17. Руски језик, књижевност и култура у словенском контексту
 18. Страни језик струке – настава и истраживања у настави

Време излагања је 15 минута (10 мин. за презентацију и 5 мин. за дискусију).

Радни језици скупа биће: српски и сви други словенски језици, енглески, француски и немачки. Радови који буду добили позитивне рецензије биће објављени у зборнику радова после конференције.

Уважавајући Ваш научни рад, позивамо Вас да узмете учешће на симпозијуму.

 

Важни датуми

Рок за пријављивање тема и слање резимеа је 28. август 2015. године.

Обавештење о прихватању теме добићете до 28. септембра 2015. године.

Резимеи дужине од 800 до 1.000 словних знакова (са размацима) треба да буду у Word формату (.doc или .docx), и треба да садрже:

 1. Назив сесије
 2. Наслов рада
 3. Име аутора (име, средње слово, презиме)
 4. Научно звање
 5. Назив институције у којој аутор ради
 6. Адреса (улица и број, поштански број и место, држава)
 7. е-mail адреса
 8. Контакт телефон
 9. Резиме (800–1000 словних знакова)
 10. До 5 кључних речи или синтагми.

Поред резимеа на језику којим ће рад бити писан, неопходно је доставити и резиме преведен на један од радних језика скупа (нпр. ако ће Ваш рад бити на енглеском, молимо Вас да нам пошаљете резиме на енглеском и на још једном од понуђених радних језика скупа).

 

Остале информације

Котизација за учешће на конференцији износи 6.000 динара за домаће или 50 евра за стране учеснике и обухвата: књигу резимеа, сертификат о учешћу на скупу, трошкове штампања зборника саопштења са научног скупа, заједничку вечеру у ресторану, кетеринг у згради Филозофског факултета. Учесници сами сносе трошкове преноћишта у Нишу и превоза до Ниша и натраг.

За учеснике који неће излагати на скупу, али би желели да се њихов рад објави у тематском зборниику радова са НИСУН-а 5, котизација је 2.500 динара за домаће или 30 евра за стране учеснике.

Котизацију у динарском износу можете уплатити на текући рачун Филозофског факултета у Нишу, број 840-1818666-89, са позивом на број 742121025, уз назнаку – котизација за научни скуп „Наука и савремени универзитет 2015", у еурима на девизни рачун Факултета број 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) или готовински непосредно пред почетак скупа, приликом регистрације. Молимо вас да имате на уму да је то истовремено и потврда вашег учешћа на скупу, те да, уколико уплату извршите раније, са собом понесете признаницу о извршеној уплати, како бисте је показали на увид при регистрацији.

За научни скуп се можете пријавити искључиво преко електронског формулара на веб порталу Филозофског факултета у Нишу, на страни http://www.filfak.ni.ac.rs/konferencije/item/252-nisun-5

Организациони одбор научног скупа НИСУН 2015 можете контактирати путем е-mail адресе:

Биће нам драго да будете учесник конференције у новембру 2015.

Организациони одбор научног скупа
Наука и савремени универзитет 5

 


Science and Contemporary University 5

Dear colleagues,

On 13 and 14 November 2015, for the fifth time in a row, the Faculty of Philosophy of the University of Niš is organizing a conference with international participants, under the common working title SCIENCE AND CONTEMPORARY UNIVERSITY.

The goal of the conference is to gather scientists, researchers, university professors and future lecturers who will discuss various aspects of the given topic, from their particular fields and perspectives in humanities, social sciences and philology. Presentations on topics comparing Serbia and other academic, research and educational environments are always welcome.

You may send abstracts for the following sessions:

 1. Philosophy and Contemporary World
 2. Philosophy and Artificial Intelligence
 3. Perspectives of Bioethics
 4. Freedom of Criticism and Criticism of Freedom (philosophy students session)
 5. Historiography and Contemporary Society
 6. Dilemmas in Psychological Theory and Practice
 7. Roundtable Discussion Dedicated to Prof. Ljubinko Milosavljević, entitled "The History of Ideas and Rethinking the Contemporary World"
 8. Globalization of Culture and Transformation of Identity
 9. Pedagogical Achievements within Contemporary University Education
 10. The Role of the Media in Supporting Science and Vocation and in Preserving University Autonomy
 11. Function Words
 12. Expressing Possession in Serbian and Other Languages
 13. Stress System in the Serbian Language – Changes in Inventory and Distribution
 14. Contemporary Trends in Literary Theory
 15. 2015 – The Year of Anniversaries
 16. Critical Animal Studies
 17. Russian Language, Literature and Culture in the Slavic Framework
 18. Foreign Language for Specific Purposes – The Teaching Process and Its Research

Time for presentation is 15 minutes (10 minutes presentation proper, 5 minutes discussion).

Presentations can be given in the following languages: Serbian and all other Slavic languages, English, French, and German. Papers with positive reviews will be published in the proceedings volume following the conference.

Having in mind your excellent reputation as a researcher, we hereby invite you to take part in the conference.

 

Important dates

Topic and abstract submission deadline is 28 August 2015.

Notification of acceptance is due by 28 September 2015.

Abstracts should contain 800 to 1000 characters (with spaces) and should be submitted as Word documents (.doc or .docx). They should contain:

 1. Session title
 2. Paper title
 3. Name of the author (first name, middle initial, last name)
 4. Academic title
 5. Name of the institution with which the author is affiliated
 6. Address (street name and number, postal code, town/city, country)
 7. Email address
 8. Telephone number
 9. Abstract (800–1000 characters with spaces)
 10. Up to 5 key words or phrases.

In addition to the abstract in the original language (planned as the language of the entire paper), a translation of the abstract into one of the conference languages is required (e.g. if your paper will be written in English, please send the abstract in both English and another conference language from the list above).

 

Other Information

The conference fee is 6,000 dinars for national or EUR 50 for international participants. The fee includes: the book of abstracts, certificate of attendance, printing the proceedings volume, conference dinner in a restaurant, catering in the Faculty of Philosophy building. Participants should cover their own travel and accommodation expenses.

Participants may choose not to present their paper during the conference, but submit the paper for the NISUN 5 proceedings volume. In that case, the conference fee is 2,500 dinars for national or EUR 30 for international participants.

In dinars, the fee can be paid to the current account of the Faculty of Philosophy in Niš, no. 840-1818666-89, reference number 742121025, purpose of payment "fee for the conference Science and Contemporary University 2015". In Euros, the fee can be paid to the EUR account of the Faculty of Philosophy in Niš, no. 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165). The fee can also be paid in cash immediately before the beginning of the conference, i.e. at registration. Please keep in mind that receipt of payment will be treated as a confirmation of your participation. Therefore, if you pay before the conference, please bring along a receipt of payment as you will be asked to show it at the registration desk.

You may register for the conference only electronically, through the website of the Faculty of Philosophy in Niš: http://www.filfak.ni.ac.rs/konferencije/item/252-nisun-5

You may contact the Organizing Committee of the NISUN 2015 conference at the following email:

We will be honored if you should decide to participate in the conference in November 2015.

Conference: Science and Contemporary University 5
Organizing Committee

 


Наука и современный университет 5

Уважаемые коллеги,

Философский факультет Университета в Нише (Сербия) будет проводить 13-ого и 14-ого ноября 2015 года, в пятый раз, международную научную конференцию под названием „Наука и современный университет".

Цель этого симпозиума - созвать ученых, исследователей, профессоров и будущих преподавателей, чтобы расуждать о различных аспектах этой темы с точки зрения их исследования в области гуманитарных, общественных наук и филологии. Доклады, занимающиеся проблематикой сравнителных исследований по данной теме как из сербского, так и других академических, научно-образовательных окружений, будут для нас интересными.

Заявки докладов могут относиться к следующим секциям:

 1. Философия и современный мир
 2. Философия и искусственный интеллект
 3. Перспективы развития биоэтики
 4. Свобода критики и критика свободы (Секция студентов философии)
 5. Историография и современное общество
 6. Дилеммы психологической теории и практики
 7. Круглый стол, посвященный профессору Любинко Милосавлевичу: „История идей и отражение современного мира"
 8. Глобализация культуры и трансформация самобытности
 9. Педагогические достижения в функции современного университетского образования
 10. СМИ в процессе утверждения науки и профессии и сохранения университетской автономии
 11. Неизменяемые слова
 12. Выражение посессивности в сербском и других языках
 13. Система акцентуации сербского языка – изменения в инвентаре и дистрибуции
 14. Современные течения в литературоведении
 15. 2015-ый год как год юбилеев
 16. Анималистические исследования / Критическая анималистика
 17. Русский язык, литература и культура в славянском контексте
 18. Профессиональный иностранный язык – преподавание и исследования

Время сообщения докладов 15 минут (10 минут для сообщения и 5 минут для дискуссии).

Рабочие языки конфренции: сербский, все славнские языки, английский, французский и немецкий языки.

Доклады, которые получат положительные рецензии, будут опубликованы в сборнике работ после конференции.

Уважая Ваш научный труд, мы Вас приглашаем принять участие на симпозиуме.

 

Важные даты

Срок заявления темы докладов и отправление резюме – 28 августа 2015 года.

Сообщение о принятии тем доклада – до 28 сентября 2015 года.

Объем резюме должен включать максимум 800, но не более 1000 знаков (включая пробелы) в Word формате (doc. или doch.) и они должны содержать:

 1. название сессии
 2. название доклада
 3. имя автора (имя, отчество, фамилия)
 4. научное звание
 5. название учреждения, в котором работает автор доклада
 6. адрес (улица и номер, почтовый номер и город, государство)
 7. е-mail адрес
 8. телефон для контакта
 9. резюме (800 – 1000 знаков)
 10. не более 5 ключевых слов или словосочетаний.

Кроме резюме на языке, на котором писался доклад, нужно предоставить и перевод резюме на одном из рабочих языков конференции (на пример: если Ваш доклад на английском языке, просим Вас предоставить нам резюме на английском и на одном из рабочих языков конференции).

 

Другие инструкции

Оплата для участия на конференции 6000 динаров или 50 евро для иностранных участников, которая включает: книгу резюме, сертификат об участии на симпозиуме, расходы публикования сборника докладов с научной конференции, коллективный ужин в ресторане, закуску в здании Философского факультета. Участники сами дожны сносить расходы приезда в Ниш и обратно.

Для участников, которые не будут сообщать свой доклад на симпозиуме, а у которых есть желание опубликовать работу в тематическом сборнике докладов НИСУН 5, оплата для участия на конфренции составляет: 2500 динаров для домашних или 30 евро для иностранных участников.

Оплату для участия на конференции в динарах можно заплатить на расчетный счет Философского факультета в Нише номер 840 – 1818666 – 89 со сылкой на номер 742121025 и с указанием – оплата для участия на научной конференции „Наука и современный университет 2015", а в евро на валютный счет факультета номер 500100 – 100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS 35908500100014635165) или наличными до начала конференции в течение регистрации участников.

Просим Вас иметь в виду, что это является потверждением Вашего участия на конференции, и, поэтому, если оплату по счету совершите заранее, необходимо будет привезти с собой расписку о совершенной оплате и предъявить ее в ходе регистрации участников конференции.

Свои заявки на участие в научной конференции можно отправлять путем электронной заявки на Интернет странице Философского факультета в Нише: http://www.filfak.ni.ac.rs/konferencije/item/252-nisun-5

Оргкомитету научной конференции НИСУН 2015 можно обтатиться путем е-mail адреса:

С радостью надеемся Вашему участию на конференции в ноябре 2015 года.

Оргкомитет научной конференции
Наука и современный университет 5

 


La science et l'université contemporaine 5

Chers collègues,

Nous avons l'honneur de vous inviter à participer au 5e colloque scientifique international LA SCIENCE ET L'UNIVERSITÉ CONTEMPORAINE, organisé par l'Université de Niš, Faculté de philosophie, qui se déroulera le 13 et le 14 novembre 2015.

Ce colloque se veut assembler les professeurs et les chercheurs universitaires en vue d'examiner divers aspects des sujets à traiter, dans le domaine des sciences humaines et sociales ainsi que dans la philologie. En conjuguant plusieurs perspectives, les participants seront censé en discuter fortement. Le colloque sera organisé en séances thématiques suivantes :

 1. La philosophie et le monde contemporain
 2. La philosophie et l'intelligence artificielle
 3. Les perspectives de la bioéthique
 4. La liberté de la critique et la critique de la liberté (session étudiante)
 5. L'historiographie et la société contemporaine
 6. Les dilemmes dans la théorie et le pratique en psychologie
 7. La Table ronde consacrée au professeur Ljubinko Milosavljević intitulée « L'histoire des idées et la contemplation du monde contemporain »
 8. La globalisation culturelle et les métamorphoses des identités
 9. Les portées pédagogiques en fonction de l'éducation universitaire contemporaine
 10. Les médias en cours d'affirmation de la science et de conservation de l'autonomie universitaire
 11. Les mots invariables
 12. L'expression de la possessivité en serbe et en autres langues
 13. Le système accentuel du serbe – les altérations en inventaire et en distribution
 14. Les courants contemporains dans la science de la littérature
 15. L'année 2015 en tant que l'année jubilaire
 16. Les études animalistes
 17. La langue, la littérature et la culture russe dans le contexte slave
 18. La langue étrangère de profession : l'enseignement et les recherches en enseignement

 

Informations importantes

Les propositions de communications sont à adresser avant le 28 août 2015. Nous vous informerons sur l'acceptation éventuelle de vos propositions jusqu'au 28 septembre 2015. L'intervalle du temps prévu pour vos interventions individuelles est de quinze minutes (dix minutes d'intervention suivies de cinq minutes de discussion). Les langues du colloque sont : le serbe et les autres langues slaves, l'anglais, le français et l'allemand. Les communications seront soumises à un comité de lecture en vue d'une publication ultérieure.

Le résumé de votre proposition doit être au format Word (.doc ou .docx), entre 800 à 1.000 caractères (espace y compris) et doit contenir les éléments suivants :

 1. Titre de la session
 2. Titre de la communication
 3. Nom de l'auteur (prénom, deuxième prénom, nom)
 4. Statut scientifique ou universitaire de l'auteur
 5. Affiliation de l'auteur
 6. Adresse postale de l'auteur
 7. Adresse courriel de l'auteur
 8. Numéro de téléphone
 9. Résumé de la communication de 800 à 1000 caractères
 10. Mots-clés n'excédant pas 5 mots ou syntagmes.

Également, le résumé de votre proposition doit être écrit en langue de votre intervention suivi d'un résumé dans une autre langue parmi celles autorisées au colloque.

 

Autres informations

Les frais d'inscription pour la participation à la conférence sont de 6.000 dinars ou de 50 euro pour les participants étrangers et comprennent : le recueil des résumés, le certificat de participation à la conférence, le coût des actes du colloque scientifique, le dîner dans un restaurant, le déjeuner à la Faculté de philosophie. Les participants doivent payer l'hébergement à Niš, et le transport aller-retour. Pour les participants qui n'exposeront pas à la conférence, mais qui aimeraient avoir leur article publié dans les Actes du colloque NISUN 5, le tarif est de 2.500 dinars pour les serbes ou 30 euros pour les participants étrangers.

Les frais d'inscription en dinars peuvent être versés sur le compte de la Faculté de philosophie à Niš nombre 840-1818666-89, avec le numéro de référence 742121025, déclarant - Les frais d'inscription pour le colloque « NISUN 2015 » dans le compte monétaire de l'euro n ° 500100-100 146 351 (SWIFT : NBSRRSBG, IBAN: RS35908500100014635165) ou en espèces peu de temps avant la conférence, lors de l'inscription. Nous vous prions de bien garder à l'esprit que c'est aussi une confirmation de votre participation à la conférence, et que si vous effectuez un paiement avant, prenez avec vous un reçu de paiement afin de pouvoir le présenter lors de l'inscription.

Pour cette conférence scientifique vous pouvez vous inscrire uniquement via le formulaire en ligne sur le site de la Faculté de philosophie à Niš : http://www.filfak.ni.ac.rs/konferencije/item/252-nisun-5

Vous pouvez contacter le Comité d'organisation de la conférence NISUN 2015 par e-mail suivant :

Nous serons heureux de vous accueillir à la conférence en novembre 2015.

Le Comité d'organisation de la conférence NISUN 5

 


Wissenschaft und Gegenwärtige Universität 5

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen

Die Philosophische Fakultät der Universität in Niš organisiert am 13. und 14. November 2015, zum fünften Mal, die wissenschaftliche Tagung mit der internationalen Teilnahme unter dem gemeinsamen Arbeitstitel WISSENSCHAFT UND GEGENWÄRTIGE UNIVERSITÄT.

Das Ziel der Tagung ist es, Wissenschaftler, Forscher, Universitätsprofessoren und zukünftige Lehrer zu versammeln, um unterschiedliche Aspekte dieses Themas aus der Perspektive ihres Forschungsbereiches in den humanistischen Wissenschaften, Sozialwissenschaften und der Philologie zu besprechen. Präsentationen, die sich mit komparativen Themen aus den serbischen und anderen akademischen, wissenschaftlichen und Bildungsumgebungen befassen, sind immer willkommen.

Die Anmeldung der Forschungsthemen können Sie zu folgenden Sektionen schicken:

 1. Philosophie und die moderne Welt
 2. Philosophie und künstliche Intelligenz
 3. Perspektiven der Bioethik
 4. Freiheit der Kritik und Kritik der Freiheit (Sektion für Philosophiestudierende)
 5. Historiographie und die moderne Gesellschaft
 6. Dilemmas in der psychologischen Theorie und Praxis
 7. Rundtisch unter der Titel „Ideengeschichte und Überlegungen zur modernen Welt", Professor Ljubinko Milosavljević gewidmet
 8. Globalisierung der Kultur und Identitätstransformation
 9. Pädagogische Errungenschaften in der Funktion der gegenwärtigen Universitätsausbildung
 10. Medien im Prozess der Affirmation der Wissenschaft und des Fachbereiches und der Erhaltung der Univesitätsautonomie
 11. Unveränderliche Wortarten
 12. Ausdruck der Possesivität in der serbischen Sprache und in anderen Sprachen
 13. Akzentsystem des Serbischen – Veränderungen im Inventar und in der Distribution
 14. Gegenwärtige Strömungen in der Literaturwissenschaft
 15. Zweitausendfünfzehn (2015) als Jubiläumsjahr
 16. Animalische Studien/Kritische Tierstudien
 17. Russische Sprache, Literatur und Kultur im slawischen Kontext
 18. Studienbegleitender Fremdsprachenunterricht – Unterricht und Forschungen im Unterricht

Die Vortragszeit beträgt 15 Minuten (10 Minuten für einen Vortrag mit anschließend 5 Minuten Diskussionszeit).

Die Arbeitssprachen der Tagung sind: Serbisch und alle anderen slawische Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch. Beiträge, die eine positive Rezension bekommen, werden nach der Konferenz im Tagungsband veröffentlicht.

Ihre wissenschaftliche Arbeit wertschätzend, laden wir Sie ein, an dem Symposium teilzunehmen.

 

Wichtige Fristen:

Die Frist für die Anmeldung eines Themas und das Einreichen eines Abstracts ist der 28. August 2015.

Die Benachrichtigung über die Annahme des Themas erhalten Sie bis zum 28. September 2015.

Abtracts im Umfang von 800 bis 1.000 Zeichen (inkl. Lehrzeichen) sollen im Word-Format (.doc oder .docx) sein und folgendes enthalten:

 1. Sektionstitel
 2. Beitragstitel
 3. Name des Autors (Vorname, Mittelname, Nachname)
 4. Wissenschaftlicher Titel
 5. Name der Institution, bei der der Autor beschäftigt ist
 6. Adresse (Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort, Staat)
 7. E-Mail-Adresse
 8. Kontakttelefon
 9. Abstract (800–1000 Zeichen)
 10. Bis zu 5 Schlüsselwörter oder Syntagmen.

Neben dem Abstract in der Sprache, in der der Beitrag geschrieben wird, soll auch eins in einer der Arbeitssprachen der Tagung übersetztes Abstract eingereicht werden (z.B. wenn Ihr Beitrag in englischer Sprache geschrieben wird, bitten wir Sie, Ihr Abstract sowohl in englischer Sprache als auch in einer der angebotenen Arbeitssprachen der Tagung einzureichen).

 

Sonstige Informationen

Die Tagungsgebühr beträgt 6.000 Dinar für innländische oder 50 Euro für ausländische Teilnehmer und umfasst folgendes: den Abstractband, das Zertifikat über die Teilnahme an der Tagung, Druckkosten für den Tagungsband, das gemeinsame Abendessen in einem Restaurant, das Catering im Gebäude der Philosophischen Fakultät. Die Teilnehmer tragen selbst die Übernachtungskosten in Niš und Reisekosten nach Niš und zurück.

Für Teilnehmer, die in der Tagung nicht vortragen werden aber möchten, dass ihr Beitrag im thematischen Tagungsband von NISUN 5 veröffentlicht wird, beträgt die Tagungsgebühr 2.500 Dinar für innländische oder 30 Euro für ausländische Teilnehmer.

Die Tagungsgebühr in Dinar können Sie auf das laufende Konto der Philosophischen Fakultät in Niš, Nummer 840-1818666-89, einzahlen, mit der Referenznummer 742121025, Verwendungszweck – Tagungsgebühr für die Tagung „Наука и савремени универзитет 2015" ("Wissenschaft und gegenwärtige Universität 2015"); in Euro auf das Devisenkonto der Fakultät, Nummer 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) oder bar unmittelbar vor dem Tagungsbeginn, bei der Registrierung. Berücksichtigen Sie bitte, dass es zugleich die Bestätigung Ihrer Teilnahme an der Tagung ist; daher, falls Sie die Einzahlung früher erledigen, bringen Sie den Beleg über die erledigte Einzahlung, um ihn bei der Registreirung vorzulegen.

Für die Teilnahme an der Tagung können Sie sich ausschließlich über das elektronische Formular auf der Webseite der Philosophischen Fakultät in Niš anmelden: http://www.filfak.ni.ac.rs/konferencije/item/252-nisun-5

Den Organisationsausschuss der wissenschaftlichen Tagung NISUN 2015 können Sie auch über folgende E-Mail-Adresse kontaktieren:

Es freut uns, Sie als Teilnehmer an der Konferenz in November 2015 begrüßen zu dürfen.

Organisationsausschuss der wissenschaftlichen Tagung
Wissenschaft und gegenwärtige Universität 5