Google Translate

Избор у звања

Биљана Радовановић

четвртак, 8.10.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Биљана Радовановић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Методологија II и Филозофија науке и технике).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

др Маја Вељковић

четвртак, 17.9.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Маја Вељковић, виши лектор, у звање доцент за ужу научну област Русистичка лингвистика (Основи синтаксе и Синтакса руског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Др Снежана Божић

среда, 19.8.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Снежана Божић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Увод у методику и методика наставе језика и Методика наставе књижевности).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Јелена Младеновић

уторак, 18.8.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јелена Младеновић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска књижевност 20.века)

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Андреј Благојевић

уторак, 18.8.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Андреј Благојевић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Медијско право и Медијска етика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Душан Алексић

уторак, 18.8.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Душан Алексић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Књижевност и културни контекст и Пропаганда и јавност).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Миљана Николић

уторак, 18.8.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Миљана Николић, студент мастер студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Менаџмент у медијима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Дејан Марковић

петак, 24.7.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Дејан Марковић, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Техника превођења и Методика наставе руског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Зоран Арацки

четвртак, 23.7.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Зоран Арацки, доцент, у звање ванредни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Деонтологија медија и Глобализација и медији).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Милица Живковић

уторак, 14.7.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милица Живковић, ванредни професор, у звање редовни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Песништво енглеског романтизма и Аустралијске студије).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.