Google Translate

Избор у звања

др Милош Јовановић

понедељак, 11.1.2016.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милош Јовановић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Социологија (Социологија морала и Социологија односа међу половима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Ивана Педовић

четвртак, 24.12.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Ивана Педовић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Мултиваријантна статистика и Психометрија).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Mирјана Бојанић Ћирковић

уторак, 3.11.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Mирјана Бојанић Ћирковић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Теорија књижевности и Методологија науке о књижевности).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Милица Тошић Радев

уторак, 27.10.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милица Тошић Радев, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Теорије когнитивног развоја и Основи педагошке психологије).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Стефан Ђорић

субота, 24.10.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Стефан Ђорић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психологија уметности и Методологија психолошких истраживања 1).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Милош Костадинов

четвртак, 22.10.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Милош Костадинов, студент мастер студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Методика наставе социологије I).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Сања Игњатовић

четвртак, 22.10.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Сања Игњатовић, студент мастер студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Студије канадске културе и Студије британске културе)).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Александар Новаковић

четвртак, 15.10.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Александар Новаковић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Увод у методику и методика наставе српског језика и Методика наставе књижевности).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Бранимир Станковић

среда, 14.10.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Бранимир Станковић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Прагматика и Семантика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Мирослав Комленић

субота, 26.9.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Мирослав Комленић, доцент, у звање доцент за ужу научну област Психологија (Психологија учења 2 и Методологија психолошких истраживања 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.