Google Translate

Одржан научни скуп "Млади на селу: демографска, друштвено-економска, политичка и културна перспектива"

Вести  ::  петак, 28.06.2024.  ::   Галеријa

Научни скуп Млади на селу: демографска, друштвено-економска, политичка и културна перспектива одржан је 21. јуна на Филозофском факултету. Скуп су организовали Департман за социологију и Центар за социолошка истраживања. Учесници скупа, истраживачи са универзитета у Београду, Крагујевцу и Нишу, разматрали су демографске проблеме села, методолошке приступе у истраживању села, одлике производње и рада у руралним подручјима, политичку културу и партиципацију младих, образовање, вредносне оријентације и културне праксе младих и представљање села и младих у књижевности и на интернету.

На скупу је указано на допринос који је проучавању демографских проблема, села и младих дала Сузана Марковић Крстић (1969–2023), редовна професорка Филозофског факултета у Нишу којој је скуп посвећен.