Google Translate

Одржана међународна конференција - Регионални развој, идентитети и демократска интеграција

Вести  ::  уторак, 10.10.2023.  ::   Галеријa

Међународна научна конференција Регионални развој, идентитети и демократска интеграција одржана је на Филозофском факултету у Нишу 6. и 7. октобра 2023. године. Организатори конференције били су Српско социолошко друштво и Филозофски факултет.

Саопштења истраживача из земље и иностранства (социолога, политиколога, културолога, филозофа, историчара, економиста) значајан су допринос интердисциплинарном изучавању феномена регионалног развоја, друштвених неједнакости, идентитета и  демократске интеграције, Представљени резултати теоријских и емпиријских истраживања нуде различитим социјалним актерима релевантне закључке о проблемима, ограничењима и могућностима политика регионалног развоја.