Google Translate

Интерактивно предавање „Инклузија у образовном процесу“

Факултетска дешавања  ::  петак, 25.11.2022.  ::   Галеријa

Канцеларија за развој каријере и подршку студентима, заједно са асс Милом Губеринић (Департман за психологију) у суботу 19.11.2022. реализовала је интерактивно предавање „Инклузија у образовном процесу“ за чланове „Удружења просветних радника 035“ из Параћина. Присутни су били професори, наставници, учитељи и стручни сарадници из Економско-трговинске школе, Технолошке школе, Гимназије, Машинско-електротехничке школе, затим ОШ „Стеван Јаковљевић“, ОШ „Радоје Домановић“, ОШ „Момчило Поповић Озрен“, ОШ „Бранко Крсмановић Сикирица“. Предавању је присуствовало 38 просветних радника. Размотрено је стање инклузивног процеса у актуелном систему образовања, присутни су разменили примере из праксе и дискутовало се о проблемима са којима се практичари сусрећу у образовно-васпитном раду и о могућим решењима. Препозната је потреба за подршком у наставном процесу путем сарадње са стручњацима, укључивањем персоналних и педагошких асистената, бољу сарадњу са родитељима, као и постављањем јасних критеријума за прелазак са једног на други ниво образовања. Препознат је значај коришћења искустава из праксе за унапређење читавог инклузивног процеса у коме би све укључене стране могле да остваре своје потребе и потенцијале. Факултет као научно-истраживачка институција може да обезбеди кључан допринос у сагледавању актуелне инклузивне праксе спровођењем адекватних истраживања која би могла да буду основа за креирање програма подршке и унапређења инклузивног образовања.