Одлуком Универзитета у Нишу 29. 5. 1987. године формирана је Студијска група за српскохрватски језик и југословенске књижевности. Са наставом се отпочело 1. октобра 1987. године. Први управник новоосноване групе био је проф. др Борислав Првуловић. Први професори на Групи били су др Недељко Богдановић, др Радослав Раденковић и др Слободан Реметић, а први асистенти Драган Станић и Јордана Марковић.

Временом је, сходно променама које су се у друштву дешавале, Студијска група за српскохрватски језик и југословенске књижевности преименована у Студијску групу за српски језик и књижевност.

Управници Групе били су: др Борислав Првуловић, др Недељко Богдановић, др Мирољуб Стојановић, др Миљко Јовановић, др Слободан Реметић, др Слободан Марјановић, др Милентије Ђорђевић, др Миливоје Јовановић и др Дубравка Поповић Срдановић.

У оквиру студијске групе постојале су две катедре – Катедра за српски језик и Катедра за књижевност.

Одлуком Савета Универзитета у Нишу од 25. 5. 2008. године, првобитна студијска група раздваја се на два департмана, те тако бива формиран Департман за српски језик. За управника Департмана именована је др Јордана Марковић и она је на тој функцији била до 2012. године. Након тога, управник Департмана била је проф. др Надежда Јовић (до октобра 2015), а актуелни управник је проф. др Марина Јањић.

На Департману за српски језик школске 2016/2017. године раде два редовна професора (др Јордана Марковић, др Софија Милорадовић), три ванредна професора (др Надежда Јовић, др Марина Јањић, др Бобан Арсенијевић), шест доцената (др Мирјана Илић, др Ирена Цветковић Теофиловић, др Маја Вукић, др Бранимир Станковић, др Александра Лончар Раичевић, др Татјана Трајковић), четири асистента (мср Александра Јанић, Јелена Стошић, мср Ивана Митић, мср Александар Новаковић).

Заједно са Департманом за српску и компаративну књижевност наставници и сарадници овог департмана изводе наставу на студијском програму Србистика.

Наставници и сарадници овог департмана налазе се на више пројеката које финансира Влада Републике Србије: Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, Историја српског језика, те Језик и друштвена кретања.

Департман редовно издаје Годишњак за српски језик и Лексиколошка проучавања, који се налазе на листи Министарства Владе Републике Србије.

Наставници овог департмана држе предавања по позиву у иностранству, наставници и сарадници су учесници бројних домаћих и међународних научних скупова, а били су и на различитим лингвистичким усавршавањима у земљи и иностранству (на пример, у Бриселу, Копенхагену, Лиону, Вроцлаву, Дебрецину, Љубљани).

У оквиру међународне сарадње, Департман има дугогодишњу плодотворну сарадњу са катедрама за славистику и бугаристику Универзитета у Великом Трнову (заједно са Департманом за српску и компаративну књижевност). Та сарадња одвија се кроз редовне узајамне посете наставника и студената (наизменично сваке године), кроз држање предавања по позиву, организовање заједничких научних скупова, штампање заједничких тематских зборника итд.

У оквиру ове сарадње постоји и узајамна размена лектора са Универзитетом у Великом Трнову, а и на Софијском универзитету часове српског језика држи лектор који је дипломирао на Департману за српски језик Филозофског факултета у Нишу.

Департман је успоставио и сарадњу са Западним универзитетом у Темишвару. Та сарадња резултирала је потписом Уговора о сарадњи на нивоу двају универзитета, а из тога су проистекли конкретни видови сарадње – предавања по позиву, узајамна размена и посета наставника и студената, учествовање на научним скуповима, штампање заједничких зборника младих истраживача, а од школске 2010/2011. године у Нишу, у оквиру размене студената, повремено бораве студенти српског језика са Западног универзитета у Темишвару у трајању од једног семестра. Лектор за српски језик који на Западном универзитету у Темишвару држи часове српског језика такође је дипломирао на Департману за српски језик Филозофског факултета у Нишу.

Наставници и сарадници са Департмана за српски језик у оквиру Центра за српски као страни и нематерњи језик Филозофског факултета у Нишу држе часове српског језика пријављеним полазницима.