Филозофски факултет у Нишу

Департман за српску и компаративну књижевност формиран је одлуком Савета Универзитета у Нишу 25. 5. 2008. Иначе, проучавање књижевности на Филозофском факултету у Нишу датира још од 29. 5. 1987. године када је на основу одлуке Скупштине Универзитета у Нишу формирана Студијска група за српскохрватски језик и југословенске књижевности.

Настава на основним студијама почела је 1. октобра 1987. године према усвојеном наставном плану Наставно-научне групе за српскохрватски језик и југословенске књижевности. Временом је интересовање и број студената на овом студијском програму растао, тако да је уочи акредитације донета одлука о формирању два засебна департмана ради обезбеђивања што квалитетније наставе из области проучавања српске и компаративне књижевности. Студенти који су завршили студије на овом департману добијали су стручни назив дипломирани филолог за српски језик и дипломирани филолог за српску књижевност.

Након одлуке Савета Универзитета у Нишу (мај 2008. године) за управника Депратмана за српску и компаративну књижевност именована је проф. др Дубравка Поповић Срдановић. За свега годину дана од оснивања, Департман је успео да акредитује студијске програме основних, мастер и докторских студија. Данас, заједно са колегама са Департмана за српски језик, Департман за српску и компаративну књижевност учествује у извођењу наставе на Основним академским студијама србистике и самостално реализује програме Дипломских академских мастер-студија филологије и Докторских академских студија филологије.

Од 2009. године Департман за српску и компаративну књижевност снажно профилише издавачку делатност и покреће часопис Philologia Mediana, који је за непуних тринаест месеци објавио три врло запажена броја, на основу којих га је Матични одбор за језик и књижевност Министарства науке и технолошког развоја РС сврстао у категорију М 52 научних часописа. У јуну 2010. године Департман је кандидовао проф. др Горана Максимовића за декана Филозофског факултета у Нишу, који је на основу тог предлога изабран већ у првом кругу тајног гласања на Седници Наставно-научног већа, а потом и Савета Факултета, тако да је од 1. октобра 2010. године преузео ту функцију за изборни период до 30. септембра 2013. године. Поред тога, у новој управи Филозофског факултета као продекан за наставу налази се проф. др Снежана Милосављевић Милић, која је редовни професор на Департману за српску и компаративну књижевност. Иста управа је у новом мандату од 1. октобра 2013. године.

На департману ради укупно осам наставника: од тога четири редовна професора (проф. др Дубравка Поповић Срдановић, проф. др Горан Максимовић, проф. др Драгиша Бојовић, проф. др Снежана Милосављевић Милић), један ванредни професор (проф. др Ирена Арсић), три доцента (доц. др Данијела Поповић Николић, доц. др Дејан Милутиновић, доц. др Данијела Костадиновић) и шесторо сарадника: два доктора наука (др Снежана Божић, др Јелена Јовановић), један магистар (мр Кристина Митић), Ана Рочкомановић, Александар Костадиновић, Јелена Младеновић.

Наставници и сарадници активно учествују као истраживачи на пројектима које финансира Република Србија, као и на бројним другим међународним научним пројектима. Департман једном годишње организује научне скупове посвећене проблемима проучавања књижевности и културе. Наставници и сарадници Департмана учествују на домаћим и иностраним научним скуповима, држе предавања по позиву на бројним универзитетима у земљи, региону и иностранству, те учествују у бројним књижевним манифестацијама, чиме на креативан начин доприносе профилисању и очувању националног идентитета, науке и културе.