Нина Судимац

асистент
Кабинет
402
Консултације
Уторак, 14:30 - 16:30
Предмети

Фонетика и фонологија

Прозодија српског језика

Акустичка фонетика

Дикција

Стандардизација

Лектура и коректура

Општа лингвистика

Српски језик I

Српски језик II

Српски језик

Савремени српски језик

Српски језик и правопис

е-mail адреса