Нина Судимац

асистент

Основни подаци

Кабинет
402
Консултације
Уторак, 15:00 - 17:00
Предмети

Фонетика и фонологија

Прозодија српског језика

Акустичка фонетика

Дикција

Стандардизација

Лектура и коректура

Општа лингвистика

Српски језик I

Српски језик II

Српски језик

Старословенски језик 1

е-mail адреса