Александар Новаковић

асистент

Основни подаци

Кабинет
406
Консултације
Среда, 10:00 - 12:00
Петак, 08:00 - 10:00
Предмети

Увод у методику и методика наставе српског језика

Методика наставе књижевности

Методичка пракса

Интернет, хипертекст и хипермедија у настави књижевности и језика

е-mail адреса
/